Зовнішня торгівля товарами

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник “Зовнішня торгівля Миколаївської області” (презентаційна версія)

Пропонує статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Показники подаються за країнами світу, товарними групами та видами послуг. Окремий розділ висвітлює зовнішню торгівлю регіону з країнами ЄС. Дані представлені в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць. По окремих показниках наведено міжрегіональні порівняння. Інформація подається за 2018–2020 роки, окремі показники – з 2015 року.

(140 стор.; 160 грн 72 коп.)

 

Доповідь «Стан зовнішньої торгівлі у Миколаївській області» у 2020 році

Пропонує статистичну оцінку стану зовнішньої торгівлі області та характеристику тенденцій розвитку вказаної сфери економіки. Містить дані щодо динаміки обсягів експортної та імпортної торгівлі товарами та послугами, географічні та структурні зміни, які відбулися у зовнішньоторговельних операціях. Наведено співставлення окремих показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами у порівнянні з регіонами України.

(32 стор., 91 грн 84 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля товарами у Миколаївській області»

Містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами підприємств області. Показники наведені за країнами світу, товарною структурою, в цілому по області та у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць. Також представлено інформацію про вартість давальницької сировини та готової продукції, що виготовлена з неї.

(32 стор.; 68 грн 88 коп.; термін видання (щоквартально): 10.03, 10.06, 10.09, 10.12)

 

Експрес-випуск «Зовнішня торгівля товарами м. Миколаєва»

(45 грн 92 коп.;термін видання (щоквартально): 16.02, 17.05, 16.08, 16.11)