Населення та міграція

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний збірник «Адміністративно-територіальний устрій і чисельність наявного населення Миколаївської області» на 1 січня 2022 року

Містить інформацію щодо адміністративно-територіального устрою, зокрема, кожного району області, із зазначенням населених пунктів, підпорядкованих місцевим радам та територіальним громадам, за даними офіційного вебпорталу Верховної Ради України. Відображена інформація про чисельність наявного населення за районами, типом місцевості, територіальними громадами та населеними пунктами області на 1 січня 2022 року. Основні показники наведені за регіонами України.

(72 стор.; 160 грн 72 коп.)

 

Статистичний збірник «Населення Миколаївської області» за 2021 рік

У збірнику пропонується статистична інформація щодо адміністративно-територіального устрою області, чисельності населення та його статево-вікового складу, природного і міграційного рухів. Показники наведено в цілому по області, за адміністративно-територіальними одиницями і типом місцевості. В окремий розділ виділено основні демографічні показники за регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 180 стор., вартість – 207 грн. Термін видання: 10.10)

 

Статистичний бюлетень «Смертність населення Миколаївської області» у 2021 році

Представлена інформація щодо кількості померлих за типом місцевості, статтю та віком. Відображені абсолютні та відносні показники смертності населення за причинами смерті у розрізі районів. Основні дані наведені у порівнянні з 2020 роком. Інформація по районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, прийнятим постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів".

(18 стор.; 114 грн 80 коп.)

 

Експрес-випуск «Демографічна ситуація у м. Миколаєві»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 19.01, 21.02, 21.03, 19.04, 19.05, 20.06, 19.07, 19.08, 20.09, 19.10, 21.11, 20.12)

 

Експрес-випуск «Основні демографічні показники за районами Миколаївської області»

(Орієнтовна вартість – 46 грн. Термін видання: 19.01, 21.02, 21.03, 19.04, 19.05, 20.06, 19.07, 19.08, 20.09, 19.10, 21.11, 20.12)