Навколишнє середовище

(телефон для довідок (0512) 50 08 32)

Статистичний збірник «Довкілля Миколаївської області» у 2021 році

Вміщує широкий спектр статистичних показників щодо техногенного навантаження на навколишнє природне середовище області у 2021 році: кількість забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять у атмосферне повітря від діяльності підприємств, скидання забруднених вод у водні об’єкти, обсяги утворення відходів у підприємствах і домогосподарствах, поводження з відходами. Наведено показники, які відображають відтворення та захист лісів, наявність популяцій мисливських тварин. Відображено дані щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища та надання екологічних послуг підприємствами. Статистична інформація представлена загалом по області, розподілена за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями. Найважливіші показники наведені у порівнянні з регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 125 стор., вартість – 150 грн. Термін видання: 30.09)

 

Статистичний бюлетень «Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» у 2021 році

Містить узагальнену інформацію про кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, які надходять в атмосферне повітря від діяльності підприємств, що мають стаціонарні джерела забруднення. Наведено також розрахункові показники: щільність викидів у розрахунку на одиницю площі та на одну особу. Дані розподілені за окремими видами забруднюючих речовин, адміністративно-територіальними одиницями, видами економічної діяльності, а також за категоріями джерел викидів.

(20 стор.; 57 грн 40 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Утворення та поводження з відходами» у 2021 році

Представлено статистичні дані про обсяги утворення відходів у підприємствах і домогосподарствах, поводження з ними підприємствами. Інформація наведена в цілому по області та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, за класами небезпеки, категоріями відходів за матеріалом.

(Орієнтовні: обсяг – 35 стор., вартість – 69 грн. Термін видання: 03.08)

 

Доповідь «Довкілля Миколаївської області» у 2021 році

Пропонує комплексний огляд даних, що висвітлюють техногенне навантаження на навколишнє середовище області у 2021 році у порівнянні з попередніми роками. Зокрема, представлена статистична оцінка показників, які характеризують забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами викидів, обсяги та напрями екологічних витрат, проведено аналіз ситуації у сфері поводження з відходами. Висвітлено дані щодо відтворення та захисту лісів підприємствами, які здійснюють лісогосподарську діяльність. Наведено інформацію про мисливських тварин на території мисливських угідь підприємств та організацій. Найважливіші показники проаналізовано у розрізі адміністративно-територіальних одиниць області.

(Орієнтовні: обсяг – 25 стор., вартість – 104 грн. Термін видання: 28.10)

 

Експрес-випуск «Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» у 2021 році

(34 грн 44 коп.)

 

Експрес-випуск «Утворення та поводження з відходами» у 2021 році (попередні дані)

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 30.05)