Сільське, лісове та рибне господарство

(телефон для довідок (0512) 50 08 32)

Статистичний збірник «Сільське господарство Миколаївської області» у 2021 році (презентаційна версія)

Пропонує статистичну інформацію про соціально-економічний стан та тенденції розвитку сільського господарства Миколаївщини у 2021р. у порівнянні з попередніми роками. Показники наведено в цілому по області (у розрізі категорій господарств) та за адміністративно-територіальними одиницями (по підприємствах). Представлено місце сільського господарства в економіці регіону. Відображено показники, що характеризують ресурсні можливості галузі, обсяги виробництва, середні ціни реалізації, споживання основних продуктів харчування населенням. В окремий розділ виділено інформацію про основні показники розвитку сільського господарства за регіонами України.

(127 стор., 183 грн.68 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» у 2021 році

Представлені статистичні дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень у 2021 році. Дані наведено в цілому по області (у розрізі категорій господарств) та за адміністративно-територіальними одиницями (по підприємствах). До бюлетеня включені також показники виробництва основних аграрних культур у підприємствах на политих землях. Найважливіші показники наведені у порівнянні з регіонами України.

(102 стор.; 126 грн 28 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2022 року

Містить заключні дані про розміри посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2022 року. Загальнообласні показники наведено за категоріями господарств: по підприємствах та господарствах населення. У розрізі районів дані відображено по підприємствах. Додатково наведено інформацію про площу сільськогосподарських угідь (у т.ч. узятих в оренду, ріллі) у власності та користуванні підприємств. Дані по окремих культурах наведено у порівнянні з регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 30 стор., вартість – 104 грн. Термін видання: 28.07)

 

Статистичний бюлетень «Збирання врожаю сільськогосподарських культур»

Наведено оперативні статистичні дані щодо розмірів зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур у цілому по області за категоріями господарств (по підприємствах та господарствах населення). В окремому розділі вміщено інформацію про хід збирання врожаю у підприємствах, що займаються виробництвом продукції рослинництва, у розрізі районів. Окремі показники наведено у порівнянні з регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 30 стор., вартість – 69 грн. Термін видання: 22.07, 23.08, 22.09, 24.10, 23.11, 22.12)

 

Статистичний бюлетень «Посівні площі озимих культур» під урожай 2022 року

Містить офіційну статистичну інформацію про посів культур озимих на зерно та зелений корм під урожай 2022 року. Представлено дані щодо проведення агротехнічних робіт (зяблеву оранку ґрунту, виорані пари, у т.ч. чорні та сидеральні). Відомості в цілому по області наведено за категоріями господарств (підприємства та господарства населення), за районами – по підприємствах. Інформацію щодо площ посіву культур озимих зернових на зерно відображено також і за регіонами України.

(15 стор.; 34 грн 44 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2021 року»

Висвітлює інформацію про обсяги використаних підприємствами добрив та інших агрохімікатів, пестицидів під урожай сільськогосподарських культур, а також площі, на яких вони були застосовані. Представлено дані щодо вапнування та гіпсування ґрунтів. Інформацію наведено як в цілому по області, так і в розрізі районів. Окремі показники наведено у порівнянні з регіонами України.

(31 стор.;68 грн 88 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин   та забезпеченість їх кормами» у 2021 році

Наведено заключні статистичні дані, які характеризують розвиток галузі тваринництва області у 2021 році: обсяги виробництва продукції тваринництва, продуктивність та кількість сільськогосподарських тварин, обсяги та наявність кормів для їхньої годівлі. інформація представлена в цілому по області та у розрізі районів (по підприємствах). Окремі показники наведено у порівнянні з регіонами України.

(69стор.; 91 грн 84 коп.).

 

Статистичний бюлетень «Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин»

Містить дані про виробництво основних видів продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин у розрізі категорій господарств у цілому по області. В окремому розділі вміщено показники, які характеризують розвиток тваринництва у підприємствах по районах. Окремі показники наведено у порівнянні з регіонами України.

(30 стор.; 57 грн 40 коп.; термін видання: 25.01, 23.02, 23.03, 26.04, 24.05, 23.06, 22.07, 22.08, 22.09, 24.10, 22.11, 22.12)

 

Статистичний бюлетень «Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням»

Пропонує дані щодо наявності, обсягів надходження зерна культур зернових і зернобобових та олійних за їх класами на переробні та зберігаючі підприємства в цілому по області та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Представлено інформацію про середні ціни купівлі цієї продукції. Бюлетень містить також показники, що відображають динаміку загальної наявності вказаних культур у підприємств, які безпосередньо їх вирощують, та які займаються їхнім зберіганням та переробленням. Окремі показники наведено у порівнянні з регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 25 стор., вартість – 58 грн. Термін видання: 28.02 (за рік); 28.02, 29.03, 27.04, 27.05, 30.06, 26.07, 29.08, 26.09, 27.10, 28.11, 27.12)

 

Статистичний бюлетень «Придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві» у 2021 році

Вміщує інформацію про кількість та ціни купівлі підприємствами для виробничих потреб матеріально-технічних ресурсів (посадкового матеріалу, кормів, нафтопродуктів, енергетичних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, нової сільськогосподарської техніки та запчастин до неї). Відомості представлено в цілому по області та в розрізі районів.

(Орієнтовні: обсяг – 35 стор., вартість – 69 грн. Термін видання: 09.06)

 

Статистичний бюлетень «Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства» у 2021 році

Наведено статистичну інформацію про виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) сільського господарства в підприємствах у 2021 році. Інформація згрупована за статтями витрат, які пов’язані з виробництвом продукції (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація необоротних активів, оплата послуг сторонніх організацій та решта інших прямих і загальновиробничих витрат). Бюлетень містить показники щодо рівня рентабельності сільськогосподарської продукції. Дані відображено за видами продукції рослинництва та тваринництва в цілому по області, в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (за місцем реєстрації сільськогосподарських підприємств).

(Орієнтовні: обсяг – 35 стор., вартість – 69 грн. Термін видання: 07.07)

 

Статистичний бюлетень «Наявність і рух продукції сільського господарства» у 2021 році

Представлено дані про кількість наявної продукції по видах у підприємствах на початок звітного року, обсяги її надходження та вибуття у 2021 році. Показники наведено в цілому по області, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

(Орієнтовні: обсяг – 25 стор., вартість – 58 грн. Термін видання: 07.07)

 

Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільського господарства»

Пропонує дані про кількість та середні ціни реалізації основних видів продукції сільського господарства підприємствами. Також наведено інформацію про кількість культур зернових та зернобобових, насіння культур олійних та цукру, які є в наявності у підприємств. Показники наведено у розрізі адміністративно-територіальних одиниць області, а окремі – за регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 20 стор., вартість – 35 грн. Термін видання: 04.03 (за рік); 28.02, 29.03, 27.04, 27.05, 30.06, 26.07, 29.08, 26.09, 27.10, 28.11, 28.12)

 

Доповідь «Стан сільського господарства Миколаївської області» у 2021 році

Представляє статистичну оцінку показників, які характеризують стан сільського господарства області у 2021 році у порівнянні з попередніми роками. Відображено інформацію про динаміку обсягів продукції сільського господарства у постійних цінах, здійснено аналіз основних тенденцій розвитку галузей рослинництва і тваринництва. Наведено спектр показників, які висвітлюють обсяги та середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції підприємствами. Проведено детальний аналіз рівня рентабельності аграрного виробництва. Висвітлено інформацію про кількість працюючих у сільському господарстві та їх заробітну плату в порівнянні з іншими галузями економіки. Відображено динаміку обсягів промислової переробки аграрної продукції. Приведені зіставлення найважливіших показників по регіонах країни. Доповідь проілюстрована графіками, діаграмами, доповнена табличним матеріалом.

(42 стор., 160 грн 72 коп.)

 

Експрес-випуск «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» у 2021 році

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 28.04)

 

Експрес-випуск «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду в підприємствах по районах» у 2021 році

(Орієнтовна вартість – 46 грн. Термін видання: 28.04)

 

Експрес-випуск «Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2021 року»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 25.05)

 

Експрес-випуск «Перероблення винограду на виноматеріали» у 2021 році

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 14.01)

 

Експрес-випуск «Добування водних біоресурсів» у 2021 році

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 17.03)

 

Експрес-випуск «Кількість сільськогосподарських тварин та виробництво продукції тваринництва»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 18.03 (за рік); 21.01, 21.02, 21.03, 21.04, 20.05, 21.06, 20.07, 18.08, 20.09, 20.10, 18.11, 20.12)

 

Експрес-випуск «Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 24.02 (за рік); 24.02, 25.03, 22.04, 25.05, 24.06, 22.07, 25.08, 22.09, 25.10, 24.11, 22.12)

 

Експрес-випуск «Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, по районах»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 24.02 (за рік); 24.02, 25.03, 22.04, 25.05, 24.06, 22.07, 25.08, 22.09, 25.10, 24.11, 22.12)

 

Експрес-випуск «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022 року»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 25.07)

 

Експрес-випуск «Посівні площі сільськогосподарських культур у підприємствах під урожай 2022 року, по районах»

(Орієнтовна вартість – 46 грн. Термін видання: 25.07)

 

Експрес-випуск «Збирання врожаю сільськогосподарських культур»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 20.07, 19.08, 20.09, 20.10, 21.11, 20.12)

 

Експрес-випуск «Збирання врожаю сільськогосподарських культур у підприємствах, по районах»

(Орієнтовна вартість – 46 грн. Термін видання: 20.07, 19.08, 20.09, 20.10, 21.11, 20.12)

 

Експрес-випуск «Посівні площі культур озимих під урожай 2022 року»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 18.02)

 

Експрес-випуск «Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 08.02, 21.04, 21.07, 25.10)

 

Експрес-випуск «Реалізація продукції сільського господарства»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 02.03 (за рік); 24.02, 25.03, 22.04, 25.05, 24.06, 22.07, 25.08, 22.09, 25.10, 24.11, 22.12)

 

Експрес-випуск «Реалізація продукції сільського господарства по районах»

(Орієнтовна вартість – 35 грн. Термін видання: 02.03 (за рік); 24.02, 25.03, 22.04, 25.05, 24.06, 22.07, 25.08, 22.09, 25.10, 24.11, 22.12)