Соціальний захист

(телефон для довідок (0512) 50 08 31)

Статистичний збірник «Жінки та чоловіки Миколаївської області» у 2021 році (презентаційна версія)

Пропонує широкий спектр статистичних даних, дезагрегованих за статтю, у ретроспективі за 2000, 2005, 2010, 2015, 2019–2021 роки. Інформацію сформовано за розділами: демографічні показники, ринок праці, окремі характеристики домогосподарств, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, правопорушення.

Окремі показники наведені за регіонами України

(117 стор.; 206 грн 64 коп.)

 

Статистичний бюлетень «Соціальний захист населення Миколаївської області» у 2021 році

Містить інформацію про кількість пенсіонерів, розподіл їх за категоріями, видами та розмірами призначених пенсій, показники соціального захисту осіб з інвалідністю, одиноких громадян похилого віку та дітей, надання різних видів державної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Окремі показники наведені за регіонами України.

(55 стор.; 160 грн 72 коп.)