Зовнішня торгівля послугами

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля Миколаївської області»

Пропонує статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Показники подаються за країнами світу, товарними групами та видами послуг. Окремий розділ висвітлює зовнішню торгівлю регіону з країнами ЄС. По окремих показниках наведено міжрегіональні порівняння. Інформація подається за 2015, 2018–2021 роки.

(Орієнтовні: обсяг – 140 стор., вартість – 161 грн. Термін видання: 29.07)

 

Доповідь «Стан зовнішньої торгівлі Миколаївської області» у 2021 році

Представлена статистична оцінка стану зовнішньої торгівлі області та характеру тенденцій, які відбулись у цій сфері. Містить дані щодо динаміки обсягів експортної та імпортної торгівлі товарами та послугами, географічні та структурні зміни, які відбулись у зовнішньоторговельних операціях. Наведено співставлення окремих показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами у порівнянні з регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 30 стор., вартість – 81 грн. Термін видання: 31.03)

 

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля Миколаївської області послугами»

Вміщує інформацію, що характеризує результати зовнішньої торгівлі послугами підприємств області. Наведено обсяги послуг, які надавались закордонним партнерам (експорт) або одержувались від них (імпорт), як на території України, так і за її межами згідно з договорами. Інформація згрупована за основними видами послуг та країнами світу.

(16 стор.; 45 грн 92 коп.; термін видання (щоквартально): 10.06, 10.09, 10.12)

 

Експрес-випуск «Зовнішня торгівля м. Миколаєва послугами»

(Орієнтовна вартість – 46 грн. Термін видання: 15.02)