Зовнішня торгівля товарами

(телефон для довідок (0512) 50 08 37)

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля Миколаївської області» (презентаційна версія)

Пропонує статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Показники подаються за країнами світу, товарними групами та видами послуг. Окремий розділ висвітлює зовнішню торгівлю регіону з країнами ЄС. Дані представлені в цілому по області. По окремих показниках наведено міжрегіональні порівняння. Інформація подається за 2015–2021 роки, окремі показники – з 2019 року.

(137 стор.; 160 грн 72 коп.)

 

Доповідь «Стан зовнішньої торгівлі Миколаївської області» у 2021 році

Представлена статистична оцінка стану зовнішньої торгівлі області та характеру тенденцій, які відбулись у цій сфері. Містить дані щодо динаміки обсягів експортної та імпортної торгівлі товарами та послугами, географічні та структурні зміни, які відбулись у зовнішньоторговельних операціях. Наведено співставлення окремих показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами у порівнянні з регіонами України.

(Орієнтовні: обсяг – 30 стор., вартість – 81 грн. Термін видання: 31.03)

 

Статистичний бюлетень «Зовнішня торгівля Миколаївської області товарами»

Містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами підприємств області. Показники наведені за країнами світу та товарною структурою. Також представлено інформацію про вартість давальницької сировини та готової продукції, що виготовлена з неї.

(32 стор.;68 грн 88 коп.; термін видання (щоквартально): 10.06, 10.09, 10.12)

 

Експрес-випуск «Зовнішня торгівля м. Миколаєва товарами»

(Орієнтовна вартість – 46 грн. Термін видання: 15.02, 17.05, 16.08, 15.11)