До Вашої уваги статистичні збірники «Статистичний щорічник Миколаївської області за 2015 рік», «Міста та райони Миколаївської області за 2015 рік», «Миколаївщина у цифрах у 2015 році»

Найбільш повні щорічні видання Головного управління статистики «Статистичний щорічник Миколаївської області» і збірник «Міста та райони Миколаївської області» містять ключові статистичні дані, представлені у ретроспективі за ряд років, які дають можливість скласти об’єктивну і всебічну характеристику економічного і соціального становища області та її адміністративно-територіальних одиниць у 2015 році, а також здійснити поглиблений аналіз їх розвитку.

В свою чергу, збірник «Миколаївщина у цифрах у 2015 році» пропонує компактну статистичну оцінку соціально-економічних процесів у регіоні, та може бути корисним для оперативного аналізу.

Інформація у виданнях розподілена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, містами обласного значення та районами відповідно до встановленого адміністративно-територіального поділу тощо.

Збірники сформовані за такими розділами: населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона навколишнього середовища, валовий регіональний продукт, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України в частині Миколаївської області, енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука, технології та інновації.

Окремо виділені основні показники, які характеризують соціально-економічний розвиток регіонів України та країни в цілому.

Видання зацікавлять усіх, хто має потребу у виваженій, науково-обґрунтованій інформації щодо процесів, які відбуваються в соціально-економічній сфері регіону.

Збірники поширюються в електронному вигляді на CD-диску.

З питань придбання вказаних видань звертатися за телефонами (0512) 50 08 24, (0512) 50 08 43 або на e-mail: gus@mk.ukrstat.gov.ua

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗМІСТ «Статистичний щорічник Миколаївської області за 2015 рік»

                                 Статистичний щорічник «Міста та райони Миколаївської області за 2015 рік»

Вартість електронної версії обох видань разом – 183 грн 68 коп.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗМІСТ «Миколаївщина у цифрах у 2015 році»

Вартість електронної версії – 80 грн 36 коп.