Отримання інформації з ЄДРПОУ

І. Інформаційне обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ

Відомості щодо суб'єктів ЄДРПОУ надаються користувачам за такими категоріями даних:
- ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;
- класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів;
- довідкові - місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, факс, адреса електронної пошти;
- реєстраційні - відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

Відомості з ЄДРПОУ надаються користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:
- аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;
- базових та розширених даних з Реєстру.

Аналітичні таблиці містять відомості за критеріями відбору, указаними в запиті.

Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 №386 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (зі змінами і доповненнями).

Вартість послуг визначається відповідно до вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, затвердженої наказом Держкомстату України від 18.03.1999 №98 та зареєстрованої в Мінюсті України 31.03.1999 за № 200/3493

Зразок заяви для отримання відомостей з ЄДРПОУ

ІІ. Визначення класифікаційних ознак фізичних осіб-підприємців

            Головне управління статистики надає фізичним особам–підприємцям послугу з видачі  відомостей про визначення класифікаційних ознак.

Перелік документів, що необхідні для визначення класифікаційних ознак

- замовлення про визначення класифікаційних ознак фізичним особам - підприємцям;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- паспорт фізичної особи або доручення про підтвердження повноважень представника, що надав замовлення;

- документ про оплату.

 Зразок замовлення про визначення класифікаційних ознак фізичним особам-підприємцям

 

За отримання відомостей з ЄДРПОУ можливі розрахунки як безготівкові, так і готівкою.

УВАГА! Оплата готівкою у м. Миколаєві здійснюється тільки через відділення банків:

  1. Усі територіальні відділення ПАТ КБ “ПриватБанк”;
  2. ВАТ „Кредобанк”;
  3. ВАТ „Ощадбанк”.  

За отримання інформації з ЄДРПОУ у відокремлених підрозділах Головного управління статистики розрахунки готівкою слід здійснювати тільки через територіальні відділення ПАТ КБ  “ПриватБанк” та ВАТ „Ощадбанк”.

При оплаті готівкою через відділення інших банків, інформація буде надана Вам із значною затримкою, тільки після надходження коштів на рахунок Головного управління статистики.

Платіжні реквізити:

ОДЕРЖУВАЧ -  Головне управління статистики у Миколаївській області

розрахунковий рахунок – 31251253117364, код ЄДРПОУ 02361417

БАНК ОДЕРЖУВАЧА – ДКСУ м.Київ, МФО 820172;

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ – за надання відомостей з ЄДРПОУ.

IІІ. Отримання інформації

Для отримання інформації з ЄДРПОУ необхідно звертатися до відділу ведення реєстру статистичних одиниць управління взаємодії з респондентами, роботи з постачальниками адміністративних даних та ведення реєстру статистичних одиниць:

м. Миколаїв, вул. Спаська, 75, каб. 17, телефон 50-08-28.