Отримання інформації з ЄДРПОУ

І. Інформаційне обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ

Відомості щодо суб'єктів ЄДРПОУ надаються користувачам за такими категоріями даних:
- ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;
- класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів;
- довідкові - місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, факс, адреса електронної пошти;
- реєстраційні - відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

Відомості з ЄДРПОУ надаються користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:
- аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;
- базових та розширених даних з Реєстру.

Аналітичні таблиці містять відомості за критеріями відбору, указаними в запиті.

Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 №386 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (зі змінами і доповненнями).

Вартість послуг визначається відповідно до вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, затвердженої наказом Держкомстату України від 18.03.1999 №98 та зареєстрованої в Мінюсті України 31.03.1999 за № 200/3493

Зразок заяви для отримання відомостей з ЄДРПОУ

ІІ. Визначення класифікаційних ознак фізичних осіб-підприємців

            Головне управління статистики надає фізичним особам–підприємцям послугу з видачі  відомостей про визначення класифікаційних ознак.

Перелік документів, що необхідні для визначення класифікаційних ознак

- замовлення про визначення класифікаційних ознак фізичним особам - підприємцям;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- паспорт фізичної особи або доручення про підтвердження повноважень представника, що надав замовлення;

- документ про оплату.

 Зразок замовлення про визначення класифікаційних ознак фізичним особам-підприємцям

 

За отримання відомостей з ЄДРПОУ можливі розрахунки як безготівкові, так і готівкою.

При оплаті готівкою інформація буде надана Вам тільки після надходження коштів на рахунок Головного управління статистики.

Наші банківські реквізити:

Р/р 31251253117364 в ДКСУ м.Київ 

МФО 820172 

ЄДРПОУ 02361417

Отримувач: Головне управління статистики у Миколаївській області

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ – за надання відомостей з ЄДРПОУ.

IІІ. Отримання інформації

Для отримання інформації з ЄДРПОУ необхідно звертатися до відділу ведення реєстру статистичних одиниць управління взаємодії з респондентами, роботи з постачальниками адміністративних даних та ведення реєстру статистичних одиниць:

м. Миколаїв, вул. Спаська, 75, каб. 17, телефон 50-08-28.