Отримання інформації з ЄДРПОУ

І. Інформаційне обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ

Відомості щодо суб'єктів ЄДРПОУ надаються користувачам за такими категоріями даних:

ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;

довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);

реєстраційні – відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

 

Відомості з ЄДРПОУ надаються користувачу у вигляді:

1) даних щодо кількості суб'єктів ЄДРПОУ, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

2) переліку суб’єктів ЄДРПОУ, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;

3) даних щодо суб'єкта ЄДРПОУ, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних.

 

Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 №386 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (зі змінами і доповненнями)»

Вартість послуг визначається відповідно до вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, затвердженої наказом Держкомстату України від 18.03.1999 №98 та зареєстрованої в Мінюсті України 31.03.1999 за № 200/3493

Зразок запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

ІІ. Визначення класифікаційних ознак фізичних осіб-підприємців

            Головне управління статистики надає фізичним особам–підприємцям послугу з видачі  відомостей про визначення класифікаційних ознак.

Перелік документів, що необхідні для визначення класифікаційних ознак

- замовлення про визначення класифікаційних ознак фізичним особам - підприємцям;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- паспорт фізичної особи або доручення про підтвердження повноважень представника, що надав замовлення;

- документ про оплату.

 Зразок замовлення про визначення класифікаційних ознак фізичним особам-підприємцям

 

За отримання відомостей з ЄДРПОУ можливі розрахунки як безготівкові, так і готівкою.

Наші банківські реквізити:

р/р UA408201720313271005201017364

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

ЄДРПОУ 02361417

Отримувач: Головне управління статистики у Миколаївській області

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ – за надання відомостей з ЄДРПОУ.

IІІ. Отримання інформації

Для отримання інформації з ЄДРПОУ необхідно звернутися до відділу ведення реєстру статистичних одиниць управління взаємодії з респондентами, роботи з постачальниками адміністративних даних та ведення реєстру статистичних одиниць:

м.Миколаїв, вул. Спаська,75, каб.17, телефон (0512) 500828, 0994110185.

Запити і копії платіжних документів надаються до Головного управління статистики будь-яким зручним засобом зв’язку – поштою, електронною поштою, Viber (+380675175236). Звертаємо увагу, що поштові витрати на пересилку відомостей відшкодовуються за рахунок користувача