ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління статистики

22.11.2016 № 55

СКЛАД
конкурсної комісії  Головного управління статистики
у Миколаївській області
Голова комісії Лук’яненко З.А - перший заступник начальника;
Заступник голови конкурсної комісії Ковалюк О.Г. - заступник начальника;
Члени комісії: Малєєва І.А. - начальник управління обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища;
  Лагно О.В. - начальник управління аналізу статистичних даних;
  Корчагін І.А. - начальник управління інформаційних технологій;
  Янковець Н.О - начальник управління фінансово- економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер;
  Невська І.Г. - начальник відділу управління персоналом та документального забезпечення;
  Лясковська Г.Л. - головний спеціаліст-юрисконсульт сектору правової роботи;
  Маткова Л.М. - заступник голови первинної профспілкової організації.