Інформація  про розгляд звернень громадян
та особистий прийом відвідувачів у ІІІ кварталі 2017 року

У IІІ кварталі 2017 року до Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів надійшло 14 звернень від громадян, з них:

- поштою від громадян – 13;

- на особистому прийомі – 1.

За результатами розгляду питань всі звернення вирішено позитивно.

У зверненнях громадян порушені питання різного характеру, а саме: 12 (86%) стосувалось праці (довідки про підтвердження стажу роботи, про заробітну плату тощо); 2 (14%) - з інших питань (щодо середньої врожайності соняшника, ячменю, пшениці; щодо інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України).

Протягом звітного періоду повторних та колективних звернень не надходило.

Порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам влади відсутні. Громадянам надано ґрунтовні відповіді.