Шановні користувачі!
Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі,
наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності,
встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».
Дякуємо за розуміння.
У дужках зазначено дату оприлюднення інформації, передбачену Планами державних статистичних спостережень на 2022 та 2023 роки (ПДСС)

Дата останнього оновлення 30.05.2023

 

Статистична інформація (07.06.2023)

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону у січні–квітні 2023 року»

Статистична інформація (02.06.2023)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у І кварталі 2023 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за районами у І кварталі 2023 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у І кварталі 2023 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за районами у І кварталі 2023 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за районами у І кварталі 2023 року»,

«Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2023 року»,

«Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–березні 2023 року»,

«Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–березні 2023 року»,

«Індекс капітальних інвестицій у січні–березні 2023 року»,

«Індекси сільськогосподарської продукції (2010–2022 роки)»,

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–квітні 2023 року»,

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–квітні 2023 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–квітні 2023 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–квітні 2023 року».

Експрес-випуск (01.06.2023)

«Промислове виробництво у січні–квітні 2023 року».

Статистична інформація (01.06.2023)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2023 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–квітні 2023 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2023 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у квітні 2023 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2023 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–квітні 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 травня 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 травня 2023 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–квітні 2023 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–квітні 2023 року (за період з початку року)»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2022 році (остаточні дані)»,

«Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2022 роки)»,

«Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу у 2022 році (остаточні дані)»,

«Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2022 роки)»,

«Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2022 році (остаточні дані)»,

«Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2022 роки)»,

«Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах та територіях територіальних громад у 2022 році»,

«Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2022 році»,

«Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2022 році»,

«Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2022 роки)».

Експрес-випуск (31.05.2023)

«Заборгованість із виплати заробітної плати у квітні 2023 року».

Експрес-випуск (30.05.2023)

«Заробітна плата у квітні 2023 року».

Статистична інформація (30.05.2023)

«Вантажні перевезення у січні–квітні 2023 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–квітні 2023 року»,

«Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу (2010–2022 роки)»,

«Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступень (2010–2022 роки)»,

«Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу, рівнем освіти, галузями наук з розподілом за ґендерною ознакою (2016–2022 роки)»,

«Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за рівнем освіти, галузями наук, віковими групами з розподілом за ґендерною ознакою (2016–2022 роки)»,

«Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт (2010–2022 роки)»,

«Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990–2022 роки)»,

«Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2022 році»,

«Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад у 2022 році»,

«Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2022 році»,

«Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2022 році»,

«Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2022 році».

Статистична інформація (29.05.2023)

«Утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2022 році (попередні дані)»,

«Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2022 році (попередні дані)».

Статистична інформація (26.05.2023)

«Населення (1990–2022 роки)»,

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2023 року (остаточні дані)»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2023 року (остаточні дані)»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 січня 2023 року (остаточні дані)»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2022 році (остаточні дані)»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2022 році (остаточні дані)»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у 2022 році (остаточні дані)»,

«Тваринництво (1995–2022 роки)»,

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 травня 2023 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–квітні 2023 року»,

«Використання палива у квітні 2023 року», «Запаси палива на 1 травня 2023 року».

Статистична інформація (25.05.2023)

«Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2022 року»,

«Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2022 року»,

«Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2022 року».

Статистична інформація (24.05.2023)

«Роздрібна торгівля у січні–квітні 2023 року».

Експрес-випуск (23.05.2023)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні 2023 року».

Статистична інформація (22.05.2023)

«Чисельність населення по районах у січні–березні 2023 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні–березні 2023 року (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–березні 2023 року»,

«Кількість померлих за причинами смерті у січні–березні 2023 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–березні 2023 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні–березні 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 травня 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 травня 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 травня 2023 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–квітні 2023 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–квітні 2023 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–квітні 2023 року»,

«Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995–2022 роки)»,

«Вантажообіг за видами транспорту (1995–2022 роки)»,

«Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995–2022 роки)»,

«Пасажирообіг за видами транспорту (1995–2022 роки)»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–березні 2023 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області у січні–березні 2023 року»,

«Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у січні–березні 2023 року».

Експрес-випуск (19.05.2023)

«Демографічна ситуація у січні–березні 2023 року».

Експрес-випуски (16.05.2023)

«Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у І кварталі 2023 року»,

«Зовнішня торгівля послугами у січні–березні 2023 року».

Повідомлення для ЗМІ (16.05.2023)

«Соціально-економічне становище Миколаївської області у січні–березні 2023 року».

Статистична інформація (12.05.2023)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–березні 2023 року».

Статистична інформація (05.05.2023)

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–березні 2023 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–березні 2023 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–березні 2023 року»,

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону у січні–березні 2023 року».

Статистична інформація (04.05.2023)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 квітня 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 квітня 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 квітня 2023 року»,

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–березні 2023 року».

Експрес-випуск (03.05.2023)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 квітня 2023 року».

Статистична інформація (03.05.2023)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2023 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–березні 2023 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2023 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у березні 2023 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2023 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–березні 2023 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–березні 2023 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–березні 2023 року (за період з початку року)».

Експрес-випуски (02.05.2023)

«Заробітна плата у березні 2023 року»,

«Промислове виробництво у січні–березні 2023 року».

Статистична інформація (01.05.2023)

«Доходи та витрати населення по регіонах (2002–2022 роки) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)».

Експрес-випуск (28.04.2023)

«Доходи та витрати населення по регіонах у 2022 році (попередні дані) (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату)».

Статистична інформація (28.04.2023)

«Рослинництво (1995–2022 роки)»,

«Виробництво сільськогосподарських культур у 2022 році»,

«Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств у 2022 році»,

«Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах за районами у 2022 році»,

«Виробництво пшениці у підприємствах за районами у 2022 році»,

«Виробництво ячменю у підприємствах за районами у 2022 році»,

«Виробництво кукурудзи у підприємствах за районами у 2022 році»,

«Виробництво соняшнику у підприємствах за районами у 2022 році»,

«Виробництво ріпаку у підприємствах за районами у 2022 році»,

«Вантажні перевезення у січні–березні 2023 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–березні 2023 року».

Статистична інформація (27.04.2023)

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 квітня 2023 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–березні 2023 року».

Статистична інформація (26.04.2023)

«Використання палива у березні 2023 року»,

«Запаси палива на 1 квітня 2023 року».

Статистична інформація (25.04.2023)

«Роздрібна торгівля у січні–березні 2023 року»,

«Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у січні–березні 2023 року»,

«Надходження молока на переробні підприємства у січні–березні 2023 року».

Експрес-випуск (21.04.2023)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні 2023 року».

Статистична інформація (21.04.2023)

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 квітня 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 квітня 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 квітня 2023 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–березні 2023 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–березні 2023 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–березні 2023 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–лютому 2023 року».

Статистична інформація (20.04.2023)

«Чисельність населення по районах у січні–лютому 2023 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні–лютому 2023 року (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–лютому 2023 року»,

«Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–лютому 2023 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–лютому 2023 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні–лютому 2023 року».

Експрес-випуск (19.04.2023)

«Демографічна ситуація у січні–лютому 2023 року».

Статистична інформація (14.04.2023)

«Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад на 1 квітня 2023 року»,

«Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 квітня 2023 року»,

«Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності на 1 квітня 2023 року».

Статистична інформація (11.04.2023)

«Кількість мисливських тварин та їх добування (1991–2022 роки)»,

«Кількість мисливських тварин та їх добування за видами у 2022 році»,

«Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами у 2022 році»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності з розподілом за гендерною ознакою (2013–2022 роки)»,

«Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за видами економічної діяльності з розподілом за гендерною ознакою (2013–2022 роки)».

Повідомлення для ЗМІ (11.04.2023)

«Соціально-економічне становище Миколаївської області у січні–лютому 2023 року».

Статистична інформація (07.04.2023)

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону у січні–лютому 2023 року».

Статистична інформація (06.04.2023)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–лютому 2023 року».

Статистична інформація (05.04.2023)

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у грудні 2022 року».

Статистична інформація (04.04.2023)

«Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2022 роки)»,

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–лютому 2023 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–лютому 2023 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–лютому 2023 року».

Статистична інформація (03.04.2023)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у лютому 2023 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–лютому 2023 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у лютому 2023 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у лютому 2023 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у лютому 2023 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–лютому 2023 року»,

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–лютому 2023 року».

Експрес-випуск (31.03.2023)

«Промислове виробництво у січні–лютому 2023 року».

Статистична інформація (31.03.2023)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 березня 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 березня 2023 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–лютому 2023 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–лютому 2023 року (за період з початку року)».

Експрес-випуск (30.03.2023)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2023 року».

Статистична інформація (30.03.2023)

«Робоча сила у 2022 році».

Експрес-випуск (29.03.2023)

«Заробітна плата у лютому 2023 року».

Статистична інформація (29.03.2023)

«Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами у 2022 році»,

«Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів у 2022 році»,

«Вантажні перевезення у січні–лютому 2023 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–лютому 2023 року».

Експрес-випуск (28.03.2023)

«Зайнятість та безробіття населення у 2022 році».

Статистична інформація (28.03.2023)

«Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у 2022 році».

Статистична інформація (27.03.2023)

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 березня 2023 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–лютому 2023 року»,

«Використання палива у лютому 2023 року»,

«Запаси палива на 1 березня 2023 року».

Статистична інформація (24.03.2023)

«Роздрібна торгівля у січні–лютому 2023 року».

Статистична інформація (23.03.2023)

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні 2023 року».

Експрес-випуск (21.03.2023)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–лютому 2023 року».

Статистична інформація (21.03.2023)

«Чисельність населення по районах на 1 лютого 2023 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні 2023 року (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні 2023 року»,

«Кількість померлих за причинами смерті у січні 2023 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні 2023 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 березня 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 березня 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 1 березня 2023 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–лютому 2023 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–лютому 2023 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах у січні–лютому 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 березня 2023 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–лютому 2023 року».

Експрес-випуск (20.03.2023)

«Демографічна ситуація у січні 2023 року».

Статистична інформація (20.03.2023)

«Добування водних біоресурсів у 2018?2022 роках».

Статистична інформація (16.03.2023)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2022 році (остаточні дані)».

Статистична інформація (13.03.2023)

«Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності у IV кварталі 2022 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2022 році (остаточні дані)»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2022 році (остаточні дані)»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2010–2022 роках»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2013–2022 роках».

Статистична інформація (10.03.2023)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2023 року».

Повідомлення для ЗМІ (10.03.2023)

«Соціально-економічне становище Миколаївської області у січні 2023 року».

Статистична інформація (07.03.2023)

«Індекси будівельної продукції за видами у січні 2023 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні 2023 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні 2023 року»,

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону у січні 2023 року».

Статистична інформація (06.03.2023)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010–2022 роках»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2002–2022 роках»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2010–2022 роках»,

«Виробництво промислової продукції за видами у січні 2023 року»,

«Індекси будівельної продукції за видами у 2022 році (остаточні дані)»,

«Індекси будівельної продукції за видами у 2011–2022 роках»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за районами у 2010–2020, 2021–2022 роках»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за районами у 2010–2020, 2021–2022 роках».

Експрес-випуск (03.03.2023)

«Промислове виробництво у січні 2023 року».

Статистична інформація (03.03.2023)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у IV кварталі 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за районами у IV кварталі 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за районами у IV кварталі 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у IV кварталі 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за районами у IV кварталі 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 лютого 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 лютого 2023 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні 2023 року.

Експрес-випуск (02.03.2023)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2023 року».

Статистична інформація (02.03.2023)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2023 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2023 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у січні 2023 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2023 року»,

«Капітальні інвестиції за видами активів у 2022 році (попередні дані)»,

«Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2022 році»,

«Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у 2022 році (попередні дані)»,

«Індекс капітальних інвестицій у 2022 році»,

«Індекс капітальних інвестицій у 2011–2022 роках»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2022 році»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  у 1996–2022 роках»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році (остаточні дані)»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності  у 2013–2022 роках (остаточні дані)»,

«Вантажні перевезення у січні 2023 року»,

«Пасажирські перевезення у січні 2023 року».

Експрес-випуск (01.03.2023)

«Заробітна плата у січні 2023 року».

Статистична інформація (27.02.2023)

«Використання палива у січні 2023 року»,

«Запаси палива на 1 лютого 2023 року».

Статистична інформація (24.02.2023)

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 січня та 1 лютого 2023 року»,

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 лютого 2023 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні 2023 року».

Статистична інформація (23.02.2023)

«Роздрібна торгівля у січні 2023 року».

Експрес-випуск (21.02.2023)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2023 року».

Статистична інформація (21.02.2023)

«Чисельність населення по районах у 2022 році (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у 2022 році (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у 2022 році»,

«Кількість померлих за причинами смерті у 2022 році (попередні дані)»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у 2022 році (попередні дані)»,

«Основні демографічні показники за районами області у 2022 році».

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 лютого 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 лютого 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 лютого 2023 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні 2023 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні 2023 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 лютого 2023 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2022 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у 2022 році».

Експрес-випуск (20.02.2023)

«Демографічна ситуація у 2022 році».

Статистична інформація (17.02.2023)

«Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств на 1 січня 2023 року»,

«Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах на 1 січня 2023 року».

Експрес-випуски (15.02.2023)

«Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у IV кварталі 2022 року»,

«Зовнішня торгівля послугами у 2022 році».

Статистична інформація (10.02.2023)

«Заборгованість із виплати заробітної плати у 2000–2022 роках».

Статистична інформація (07.02.2023)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2022 році (попередні дані)».

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону у 2022 році».

Повідомлення (07.02.2023)

«Соціально-економічне становище Миколаївської області у 2022 році».

Статистична інформація (02.02.2023)

«Виробництво промислової продукції за видами у 2022 році»,

«Індекси будівельної продукції за видами у 2022 році (попередні дані)»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 2022 році (попередні дані)»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2022 році (попередні дані)».

Експрес-випуск (01.02.2023)

«Промислове виробництво у 2022 році».

Статистична інформація (01.02.2023)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у грудні 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у грудні 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 січня 2023 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 січня 2023 року»,

«Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у 2022 році»,

«Надходження молока на переробні підприємства у 2022 році»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році (попередні дані)»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році (за період з початку року)».

Експрес-випуск (31.01.2023)

«Заборгованість із виплати заробітної плати у грудні 2022 року».

Експрес-випуск (30.01.2023)

«Заробітна плата у грудні 2022 року».

Статистична інформація (30.01.2023)

«Вантажні перевезення у січні–грудні 2022 року (попередні дані)»,

«Пасажирські перевезення у січні–грудні 2022 року (попередні дані)».

Статистична інформація (26.01.2023)

«Використання палива у грудні 2022 року»,

«Запаси палива на 1 січня 2023 року».

Статистична інформація (24.01.2023)

«Роздрібна торгівля у 2022 році».

Статистична інформація (23.01.2023)

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–грудні 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–грудні 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–грудні 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2023 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 січня 2023 року».

Експрес-випуск (20.01.2023)

«Індекс сільськогосподарської продукції у 2022 році (попередні дані)».

Статистична інформація (20.01.2023)

«Чисельність населення по районах у січні–листопаді 2022 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні–листопаді 2022 року (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–листопаді 2022 року»,

«Кількість померлих за причинами смерті у січні–листопаді 2022 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–листопаді 2022 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні–листопаді 2022 року».

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–листопаді 2022 року».

Експрес-випуск (19.01.2023)

«Демографічна ситуація у січні–листопаді 2022 року».

Статистична інформація (16.01.2023)

«Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника на 1 січня 2023 року»,

«Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника на 1 січня 2023 року»,

«Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника на 1 січня 2023 року»,

«Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника на 1 січня 2023 року».

Статистична інформація (10.01.2023)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–листопаді 2022 року».

Повідомлення (09.01.2023)

«Соціально-економічне становище Миколаївської області у січні–листопаді 2022 року».

Статистична інформація (06.01.2023)

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону у січні–листопаді 2022 року».

Статистична інформація (05.01.2023)

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у вересні 2022 року».

Статистична інформація (04.01.2023)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2022 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у листопаді 2022 року».

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–листопаді 2022 року»

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–листопаді 2022 року»

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–листопаді 2022 року»

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–листопаді 2022 року»

Експрес-випуск (03.01.2023)

«Промислове виробництво у січні–листопаді 2022 року»

Статистична інформація (03.01.2023)

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–листопаді 2022 року»

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–листопаді 2022 року (за період з початку року)»

Експрес-випуск (30.12.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2022 року».

Статистична інформація (30.12.2022)

«Робоча сила у січні–вересні 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 грудня 2022 року».

Експрес-випуск (29.12.2022)

«Заробітна плата у листопаді 2022 року».

Статистична інформація (29.12.2022)

«Вантажні перевезення у січні–листопаді 2022 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–листопаді 2022 року».

Експрес-випуск (28.12.2022)

«Зайнятість та безробіття населення у січні–вересні 2022 року».

Статистична інформація (28.12.2022)

«Використання палива у листопаді 2022 року»,

«Запаси палива на 1 грудня 2022 року».

Статистична інформація (27.12.2022)

«Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств у січні–вересні 2022 року».

Статистична інформація (23.12.2022)

«Роздрібна торгівля у січні–листопаді 2022 року».

Експрес-випуск (22.12.2022)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–листопаді 2022 року».

Статистична інформація (22.12.2022)

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 грудня 2022 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–листопаді 2022 року».

Статистична інформація (21.12.2022)

«Чисельність населення по районах на 1 листопада 2022 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) у січні–жовтні 2022 року»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–жовтні 2022 року»,

«Кількість померлих за причинами смерті у січні–жовтні 2022 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–жовтні 2022 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні–жовтні 2022 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–жовтні 2022 року»,

Експрес-випуск (20.12.2022)

«Демографічна ситуація у січні–жовтні 2022 року».

Статистична інформація (20.12.2022)

«Виробництво сільськогосподарських культур на 1 грудня 2022 року»,

«Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 грудня 2022 року»,

«Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах за районами на 1 грудня 2022 року»,

«Виробництво пшениці у підприємствах за районами на 1 грудня 2022 року»,

«Виробництво ячменю у підприємствах за районами на 1 грудня 2022 року»,

«Виробництво кукурудзи у підприємствах за районами на 1 грудня 2022 року»,

«Виробництво соняшнику у підприємствах за районами на 1 грудня 2022 року»,

«Виробництво ріпаку у підприємствах за районами на 1 грудня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 грудня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 грудня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 грудня 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–листопаді 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–листопаді 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–листопаді 2022 року».

Статистична інформація (16.12.2022)

«Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні–вересні 2022 року».

Статистична інформація (15.12.2022)

«Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у січні–вересні 2022 року».

Статистична інформація (08.12.2022)

«Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності у ІІІ кварталі 2022 року».

Статистична інформація (07.12.2022)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–жовтні 2022 року».

Статистична інформація (05.12.2022)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у ІІІ кварталі 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за районами у ІІІ кварталі 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за районами у ІІІ кварталі 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у ІІІ кварталі 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за районами у ІІІ кварталі 2022 року»,

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону у січні–жовтні 2022 року».

Статистична інформація (02.12.2022)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у жовтні 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–жовтні 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у жовтні 2022 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у жовтні 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у жовтні 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–жовтні 2022 року»,

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–жовтні 2022 року»,

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–жовтні 2022 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–жовтні 2022 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–жовтні 2022 року».

Експрес-випуск (01.12.2022)

«Промислове виробництво у січні–жовтні 2022 року».

Статистична інформація (01.12.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 листопада 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 листопада 2022 року»,

«Капітальні інвестиції за видами активів у січні–вересні 2022 року»,

«Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–вересні 2022 року»,

«Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–вересні 2022 року»,

«Індекс капітальних інвестицій у січні–вересні 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–жовтні 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) у січні–жовтні 2022 року».

Експрес-випуск (30.11.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2022 року».

Статистична інформація (30.11.2022)

«Вантажні перевезення у січні–жовтні 2022 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–жовтні 2022 року».

Експрес-випуск (29.11.2022)

«Заробітна плата у жовтні 2022 року».

Статистична інформація (28.11.2022)

«Використання палива у жовтні 2022 року»,

«Запаси палива на 1 листопада 2022 року».

Статистична інформація (24.11.2022)

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 жовтня 2022 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–вересні 2022 року».

Статистична інформація (23.11.2022)

«Роздрібна торгівля у січні–жовтні 2022 року».

Експрес-випуск (22.11.2022)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–жовтні 2022 року».

Статистична інформація (22.11.2022)

«Чисельність населення по районах у січні–вересні 2022 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні–вересні 2022 року (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–вересні 2022 року»,

«Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–вересні 2022 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–вересні 2022 року»,

«Основні демографічні показники за районами у січні–вересні 2022 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–вересні 2022 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у січні–вересні 2022 року»,

«Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у січні–вересні 2022 року».

Експрес-випуск (21.11.2022)

«Демографічна ситуація у січні–вересні 2022 року».

Статистична інформація (22.11.2022)

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–вересні 2022 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у січні–вересні 2022 року»,

«Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у січні–вересні 2022 року».

Статистична інформація (18.11.2022)

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 листопада 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 листопада 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 листопада 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–жовтні 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–жовтні 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–жовтні 2022 року».

Експрес-випуск (15.11.2022)

«Зовнішня торгівля послугами у січні–вересні 2022 року».

Експрес-випуск (14.11.2022)

«Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у ІІІ кварталі 2022 року».

Статистична інформація (07.11.2022)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–вересні 2022 року»

Статистична інформація (02.11.2022)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2022 року»»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–вересні 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2022 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у вересні 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у вересні 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–вересні 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 жовтня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 жовтня 2022 року»,

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–вересні 2022 року».

Статистична інформація (01.11.2022)

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–вересені 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–вересені 2022 року (за період з початку року)»,

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–вересені 2022 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–вересені 2022 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–вересені 2022 року».

Експрес-випуск (01.11.2022)

«Промислове виробництво у січні–вересні 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2022 року».

Експрес-випуск (31.10.2022)

«Заробітна плата у вересні 2022 року».

Статистична інформація (28.10.2022)

«Вантажні перевезення у січні–вересні 2022 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–вересні 2022 року».

Статистична інформація (26.10.2022)

«Використання палива у вересні 2022 року»,

«Запаси палива на 1 жовтня 2022 року».

Статистична інформація (25.10.2022)

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 жовтня 2022 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–вересні 2022 року»,

«Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у січні–вересні 2022 року»,

«Надходження молока на переробні підприємства у січні–вересні 2022 року»,

«Роздрібна торгівля у січні–вересні 2022 року».

Експрес-випуск (21.10.2022)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2022 року».

Статистична інформація (21.10.2022)

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–серпні 2022 року».

Статистична інформація (20.10.2022)

«Чисельність населення по районах у січні–серпні 2022 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні–серпні 2022 року (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–серпні 2022 року»,

«Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–серпні 2022 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–серпні 2022 року».

«Виробництво сільськогосподарських культур на 1 жовтня 2022 року»,

«Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 жовтня 2022 року»,

«Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах на 1 жовтня 2022 року»,

«Виробництво пшениці у підприємствах по районах на 1 жовтня 2022 року»,

«Виробництво ячменю у підприємствах по районах на 1 жовтня 2022 року»,

«Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах на 1 жовтня 2022 року»,

«Виробництво соняшнику у підприємствах по районах на 1 жовтня 2022 року»,

«Виробництво ріпаку у підприємствах по районах на 1 жовтня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 жовтня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 жовтня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 жовтня 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–вересні 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–вересні 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–вересні 2022 року»,

«Основні демографічні показники за районами у січні–серпні 2022 року».

Експрес-випуск (19.10.2022)

«Демографічна ситуація у січні–серпні 2022 року».

Статистична інформація (11.10.2022)

«Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2021 році»,

«Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році»,

«Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році»,

«Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році»,

«Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році»,

«Кількість діючих суб’єктів господарювання по районах у 2021 році»,

«Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по районах у 2021 році»,

«Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах у 2021 році»,

«Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах у 2021 році»,

«Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році»,

«Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (остаточні дані)»,

«Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (остаточні дані)»,

«Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (остаточні дані)»,

«Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (остаточні дані)»,

«Показники діяльності підприємств по районах у 2021 році (остаточні дані)»,

«Кількість діючих підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (остаточні дані)»,

«Кількість зайнятих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (остаточні дані)»,

«Кількість найманих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (остаточні дані)»,

«Витрати на оплату праці на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (остаточні дані)»,

«Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (остаточні дані)»,

«Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості (2016–2021 роки) (остаточні дані)».

Статистична інформація (10.10.2022)

«Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2021 році (остаточні дані)»,

«Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (остаточні дані)»,

«Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2021 році»,

«Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльност у 2021 році»,

«Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах у 2021 році (остаточні дані)»,

«Фінансові результати до оподаткування підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (остаточні дані)».

Повідомлення (10.10.2022)

«Соціально-економічне становище Миколаївської області у січні–серпні 2022 року».

Статистична інформація (05.10.2022)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–серпні 2022 року»,

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону у січні–серпні 2022 року»,

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у січні–червні 2022 року».

Статистична інформація (04.10.2022)

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–серпні 2022 року».

Експрес-випуск (03.10.2022)

«Промислове виробництво у січні–серпні 2022 року».

Статистична інформація (03.10.2022)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–серпні 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2022 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у серпні 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–серпні 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 вересня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 вересня 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–серпні 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–серпні 2022 року (за період з початку року)»,

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–серпні 2022 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–серпні 2022 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–серпні 2022 року».

Експрес-випуск (30.09.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2022 року».

Експрес-випуск (29.09.2022)

«Заробітна плата у серпні 2022 року».

Статистична інформація (28.09.2022)

«Вантажні перевезення у січні–серпні 2022 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–серпні 2022 року».

Статистична інформація (27.09.2022)

«Використання палива у січні–серпні 2022 року»,

«Запаси палива на 1 вересня 2022 року».

Статистична інформація (26.09.2022)

«Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств у січні–червні 2022 року».

Статистична інформація (23.09.2022)

«Роздрібна торгівля у січні–серпні 2022 року».

Експрес-випуск (22.09.2022)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–серпні 2022 року».

Статистична інформація (22.09.2022)

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 вересня 2022 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–серпні 2022 року».

Статистична інформація (21.09.2022)

«Чисельність населення по районах на 1 серпня 2022 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні–липні 2022 року (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–липні 2022 року»,

«Кількість померлих за причинами смерті у січні–липні 2022 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–липні 2022 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні–липні 2022 року».

Експрес-випуск (20.09.2022)

«Демографічна ситуація у січні–липні 2022 року».

Статистична інформація (20.09.2022)

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 вересня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 вересня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 вересня 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–серпні 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–серпні 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–серпні 2022 року»,

«Виробництво сільськогосподарських культур на 1 вересня 2022 року»,

«Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 вересня 2022 року»,

«Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах на 1 вересня 2022 року»,

«Виробництво пшениці у підприємствах по районах на 1 вересня 2022 року»,

«Виробництво ячменю у підприємствах по районах на 1 вересня 2022 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–липні 2022 року»,

Статистична інформація (16.09.2022)

«Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні–червні 2022 року».

Статистична інформація (15.09.2022)

«Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у січні–червні 2022 року».

Статистична інформація (08.09.2022)

«Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності у IІ кварталі 2022 року».

Статистична інформація (07.09.2022)\

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–липні 2022 року».

Статистична інформація (05.09.2022)

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, районів у січні–липні 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у IІ кварталі 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за районами у IІ кварталі 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за районами у IІ кварталі 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у IІ кварталі 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за районами у IІ кварталі 2022 року».

Статистична інформація (02.09.2022)

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–липні 2022 року».

Експрес-випуск (01.09.2022)

«Промислове виробництво у січні–липні 2022 року».

Статистична інформація (01.09.2022)

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–липні 2022 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–липні 2022 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–червні 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–липні 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–липні 2022 року (за період з початку року)»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–липні і 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у липні 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–липні 2022 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у липні 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 серпня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 серпня 2022 року»,

«Капітальні інвестиції за видами активів у січні–червні 2022 року»,

«Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–червні 2022 року»,

«Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–червні 2022 року»,

«Індекс капітальних інвестицій у січні–червні 2022 року».

Експрес-випуск (31.08.2022)

«Заробітна плата у липні 2022 року».

Експрес-випуск (30.08.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 серпня 2022 року».

Статистична інформація (30.08.2022)

«Вантажні перевезення у січні–липні 2022 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–липні 2022 року».

Статистична інформація (26.08.2022)

«Використання палива у січні–липні 2022 року»,

«Запаси палива на 1 серпня 2022 року».

Статистична інформація (25.08.2022)

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 серпня 2022 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–липні 2022 року».

Статистична інформація (23.08.2022)

«Роздрібна торгівля у січні–липні 2022 року».

Експрес-випуск (22.08.2022)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–липні 2022 року».

Статистична інформація (22.08.2022

«Чисельність населення по районах на 1 липня 2022 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні–червні 2022 року (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–червні 2022 року»,

«Кількість померлих за причинами смерті у січні–червні 2022 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–червні 2022 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні–червні 2022 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–червні 2022 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у січні–червні 2022 року»,

«Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у січні–червні 2022 року».

Експрес-випуск (19.08.2022)

«Демографічна ситуація у січні–червні 2022 року».

Статистична інформація (19.08.2022)

«Виробництво сільськогосподарських культур на 1 серпня 2022 року»,

«Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 серпня 2022 року»,

«Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах на 1 серпня 2022 року»,

«Виробництво пшениці у підприємствах по районах на 1 серпня 2022 року»,

«Виробництво ячменю у підприємствах по районах на 1 серпня 2022 року».

Статистична інформація (18.08.2022)

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 серпня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 серпня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 серпня 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–липні 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–липні 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–липні 2022 року».

Експрес-випуск (16.08.2022)

«Зовнішня торгівля послугами у січні–червні 2022 року».

Експрес-випуск (12.08.2022)

«Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у ІІ кварталі 2022 року».

Статистична інформація (05.08.2022)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–червні 2022 року».

Статистична інформація (04.08.2022)

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, районів у січні–червні 2022 року».

Статистична інформація (03.08.2022)

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–червні 2022 року».

Експрес-випуск (02.08.2022)

«Промислове виробництво у січні–червні 2022 року».

Статистична інформація (02.08.2022)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–червні 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у червні 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–червні 2022 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у червні 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 липня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 липня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 липня 2022 року».

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–червні 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–червні 2022 року (за період з початку року)».

Експрес-випуск (01.08.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 липня 2022 року».

Статистична інформація (01.08.2022)

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–червні 2022 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–червні 2022 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–червні 2022 року.

Експрес-випуск (29.07.2022)

«Заробітна плата у червні 2022 року».

Статистична інформація (29.07.2022)

«Виробництво промислової продукції за видами у 2021 році».

Статистична інформація (28.07.2022)

«Вантажні перевезення у січні–червні 2022 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–червні 2022 року»,

«Утворення та поводження з відходами (1995–2021 роки)»,

«Утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2021 році»,

«Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2021 році»,

«Утворення та поводження з відходами по районах у 2021 році»,

«Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у 2021 році»,

«Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів у 2021 році».

Статистична інформація (26.07.2022)

«Використання палива у січні–червні 2022 року»,

«Запаси палива на 1 липня 2022 року».

Статистична інформація (25.07.2022)

«Роздрібна торгівля у січні–червні 2022 року»,

«Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств у 2022 році»,

«Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах у 2022 році».

Статистична інформація (22.07.2022)

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 липня 2022 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–червні 2022 року».

Експрес-випуск (21.07.2022)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–червні 2022 року».

Статистична інформація (21.07.2022)

«Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у січні–червні 2022 року»,

«Надходження молока на переробні підприємства у січні–червні 2022 року»,

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–травні 2022 року».

Статистична інформація (20.07.2022)

«Чисельність населення по районах на 1 червня 2022 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні–травні 2022 року (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–травні 2022 року»,

«Кількість померлих за причинами смерті у січні–травні 2022 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–травні 2022 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні–травні 2022 року».

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 липня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 липня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 липня 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–червні 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–червні 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–червні 2022 року».

«Виробництво сільськогосподарських культур на 1 липня 2022 року»,

«Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 липня 2022 року»,

«Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах на 1 липня 2022 року»,

«Виробництво пшениці у підприємствах по районах на 1 липня 2022 року»,

«Виробництво ячменю у підприємствах по районах на 1 липня 2022 року».

Експрес-випуск (19.07.2022)

«Демографічна ситуація у січні–травні 2022 року».

Статистична інформація (19.07.2022)

«Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000–2021 роки)».

Статистична інформація (13.07.2022)

«Житловий фонд (1995–2021 роки)».

Статистична інформація (11.07.2022)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–травні 2022 року».

Статистична інформація (05.07.2022)

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  їм заробітної плати та видами економічної діяльності за березень 2022 року».

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–травні 2022 року».

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–травні 2022 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–травні 2022 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–травні 2022 року»,

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, районів у січні–травні 2022 року».

Експрес-випуск (04.07.2022)

«Промислове виробництво у січні–травні 2022 року».

Статистична інформація (04.07.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 червня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 червня 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–травні 2022 року», «Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–травні 2022 року (за період з початку року)».

Експрес-випуск (01.07.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2022 року».

Статистична інформація (01.07.2022)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–травні 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–травні 2022 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у травні 2022 року»,

«Вантажні перевезення у січні–травні 2022 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–травні 2022 року».

Експрес-випуски (30.06.2022)

«Заробітна плата у травні 2022 року».

Статистична інформація (30.06.2022)

«Колективні засоби розміщування у 2011–2021 роках».

Статистична інформація (29.06.2022)

«Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств у січні–березні 2022 року»,

«Використання палива у січні–травні 2022 року»,

«Запаси палива на 1 червня 2022 року».

Статистична інформація (24.06.2022)

«Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (попередні дані)»,

«Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (попередні дані)»,

«Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (попередні дані)»,

«Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (попередні дані)»,

«Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (попередні дані)»,

«Показники діяльності підприємств за районами у 2021 році (попередні дані)»,

«Кількість підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (попередні дані)»,

«Кількість зайнятих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (попередні дані)»,

«Кількість найманих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (попередні дані)»,

«Витрати на оплату праці на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (попередні дані)»,

«Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (попередні дані)»,

«Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010–2021 роках».

«Постачання та використання енергії у 2021 році»,

«Використання палива у 2021 році»,

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням, на 1 червня 2022 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–травні 2022 року».

Статистична інформація (23.06.2022)

«Роздрібна торгівля у січні–травні 2022 року».

Статистична інформація (22.06.2022)

«Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2021 році (попередні дані)»,

«Фінансові результати до оподаткування підприємств за районами у 2021 році (попередні дані)»,

«Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році (попередні дані)»,

«Фінансові результати до оподаткування підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (попередні дані)»,

«Чистий прибуток (збиток) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за районами у 2021 році (попередні дані)».

Експрес-випуск (21.06.2022)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні 2022 року».

Статистична інформація (21.06.2022)

«Чисельність населення по районах на 1 травня 2022 року (попередні дані)»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні–квітні 2022 року (попередні дані)»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–квітні 2022 року»,

«Кількість померлих за причинами смерті у січні–квітні 2022 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–квітні 2022 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні–квітні 2022 року».

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 червня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 червня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 червня 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–травні 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–травні 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–травні 2022 року».

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–квітні 2022 року».

Експрес-пипуск (20.06.2022)

«Демографічна ситуація у січні–квітні 2022 року».

Статистична інформація (16.06.2022)

«Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні–березні 2022 року».

Статистична інформація (15.06.2022)

«Капітальні інвестиції за видами активів у 2010–2021 роках»,

«Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у 2010–2021 роках»,

«Індекс капітальних інвестицій у 2011–2021 роках».

«Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у січні–березні 2022 року».

Статистична інформація (09.06.2022)

«Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності у І кварталі 2022 року».

Статистична інформація (06.06.2022)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень–квітень 2022 року».

Статистична інформація (03.06.2022)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у I кварталі 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за районами у I кварталі 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за районами у I кварталі 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у I кварталі 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за районами у I кварталі 2022 року».

«Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, районів у січні–квітні 2022 року».

Статистична інформація (02.06.2022)

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–квітні 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–квітні 2022 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у квітні 2022 року».

«Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2006–2021 роках»,

«Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2021 році»,

«Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах у 2021 році»,

«Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2021 році»,

«Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2006–2021 роках».

Статистична інформація (01.06.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 травня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності за районами на 1 травня 2022 року».

«Індекси будівельної продукції за видами за січень–квітень 2022 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (за періоди з початку року) за січень–квітень 2022 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (за періоди з початку року) за січень–квітень 2022 року»,

«Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2022 року»,

«Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–березні 2022 року»,

«Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–березні 2022 року»,

«Індекс капітальних інвестицій у січні–березні 2022 року».

Експрес-випуск (31.05.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2022 року».

«Промислове виробництво у січні–квітні 2022 року».

Статистична інформація (31.05.2022)

«Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–квітень 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) у січні–квітні 2022 року».

Експрес-випуск (30.05.2022)

«Заробітна плата у квітні 2022 року»,

Cтатистична інформація (30.05.2022)

«Вантажні перевезення у січні–квітні 2022 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–квітні 2022 року».

«Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу у 2010–2021 роках»,

«Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу, рівнем освіти, галузями наук з розподілом за ґендерною ознакою у 2016–2021 роках»,

«Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь, у 2010–2021 роках»,

«Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за рівнем освіти, галузями наук, віковими групами з розподілом за ґендерною ознакою у 2016–2021 роках»,

«Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт у 2010–2021 роках»,

«Викиди в атмосферне повітря у 1990–2021 роках»,

«Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря у 1990–2021 роках»,

«Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2021 році»,

«Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах у 2021 році»,

«Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2021 році»,

«Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2021 році»,

«Утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2021 році (попередні дані)»,

«Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2021 році (попередні дані)».

Статистична інформація (26.05.2022)

«Використання палива у квітні 2022 року»,

«Запаси палива на 1 травня 2022 року».

Статистична інформація (25.05.2022)

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 травня 2022 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–квітні 2022 року».

Статистична інформація (24.05.2022)

«Роздрібна торгівля у січні–квітні 2022 року»,

«Витрати на інновації промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності у 2000–2021 роках»,

«Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування у 2000–2021 роках»,

«Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами у 2000–2021 роках».

Експрес-випуск (23.05.2022)

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні 2022 року».

Статистична інформація (23.05.2022)

«Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у січні–березні 2022 року»,

«Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у січні–березні 2022 року»

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–березні 2022 року».

Статистична інформація (20.05.2022)

«Чисельність населення по районах (попередні дані) на 1 квітня 2022 року»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) у січні–березні 2022 року»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–березні 2022 року»,

«Кількість померлих за причинами смерті у січні–березні 2022 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–березні 2022 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні–березні 2022 року»,

«Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту у 1995–2021 роках»,

«Вантажообіг за видами транспорту у 1995–2021 роках»,

«Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту у 1995–2021 роках»,

«Пасажирообіг за видами транспорту у 1995–2021 роках».

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 травня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 травня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 травня 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–квітні 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–квітні 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–квітні 2022 року.

Експрес-випуск (19.05.2022)

«Демографічна ситуація у січні–березні 2022 року».

Експрес-випуск (17.05.2022)

«Зовнішня торгівля послугами у січні–березні 2022 року».

Експрес-випуск (13.05.2022)

«Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у І кварталі 2022 року».

Статистична інформація (11.05.2022)

«Кількість штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці за шкідливими виробничими факторами з розподілом за ґендерною ознакою у 2015, 2017, 2019, 2021 роках».

Бюлетень (10.05.2022)

«Соціально-економічне становище Миколаївської області (інфографіка) у січні–березні 2022 року».

Статистична інформація (10.05.2022)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–березні 2022 року».

Статистична інформація (04.05.2022) 

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–березні 2022 року»,

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–березні 2022 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у березні 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 квітня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 квітня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності за районами на 1 квітня 2022 року»,

«Виробництво промислової продукції за видами у січні–березні 2022 року».

Експрес-випуски (03.05.2022) 

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 квітня 2022 року»,

«Промислове виробництво у січні–березні 2022 року».

Статистична інформація (03.05.2022) 

«Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–березні 2022 року»,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) у січні–березні 2022 року»

«Індекси будівельної продукції за видами у січні–березні 2022 року»,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні–березні 2022 року»,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні–березні 2022 року».

Експрес-випуск (29.04.2022) 

«Заробітна плата у березні 2022 року».

Статистична інформація (28.04.2022) 

«Вантажні перевезення у січні–березні 2022 року»,

«Пасажирські перевезення у січні–березні 2022 року».

Статистична інформація (27.04.2022) 

«Використання палива у березні 2022 року»,

«Запаси палива на 1 квітня 2022 року».

Статистична інформація (26.04.2022) 

«Роздрібна торгівля у січні–березні 2022 року».

Статистична інформація (22.04.2022) 

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 квітня 2022 року»,

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–березні 2022 року».

Статистична інформація (21.04.2022)

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–березні 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–березні 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–березні 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 квітня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 квітня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 квітня 2022 року»,

«Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у січні–березні 2022 року»,

«Надходження молока на переробні підприємства у січні–березні 2022 року».

Експрес-випуск (20.04.2022) 

«Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні 2022 року».

Статистична інформація (20.04.2022) 

«Чисельність населення по районах (попередні дані) на 1 березня 2022 року»,

«Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) у січні–лютому 2022 року»,

«Кількість живонароджених, померлих по районах у січні–лютому 2022 року»,

«Кількість померлих за причинами смерті у січні–лютому 2022 року»,

«Кількість прибулих, вибулих по районах у січні–лютому 2022 року»,

«Основні демографічні показники за районами області у січні–лютому 2022 року».

«Відтворення лісів у 2010–2021 роках»,

«Загибель лісових насаджень за причинами у 2021 році»,

«Захист лісів від шкідників і хвороб у 2005–2021 роках».

«Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–лютому 2022 року»,

«Товарна структура зовнішньої торгівлі області у січні–лютому 2022 року».

Експрес-випуск (19.04.2022) 

«Демографічна ситуація у січні–лютому 2022 року».

Експрес-випуск (15.04.2022) 

«Зовнішня торгівля товарами у січні–лютому 2022 року».

Статистична інформація (13.04.2022)

«Кількість мисливських тварин та їх добування у 1991–2021 роках»,

«Кількість мисливських тварин та їх добування за видами у 2021 році»,

«Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами у 2021 році».

Статистична інформація (06.04.2022)

«Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–лютому 2022 року».

 

21.11.2022

Інформуємо, що внесено зміни до Класифікації організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) https://ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk002_2016.htm

 

20.07.2022

Органи державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили (ОРС). Зважаючи на це, не буде оприлюднена інформація, яка мала бути сформована за результатами ОРС за ІІ квартал 2022 року: експрес-випуск «Зайнятість та безробіття населення» та статистична інформація «Робоча сила».

 

27.06.2022

Органи державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили (ОРС). Зважаючи на це, не буде оприлюднена інформація, яка мала бути сформована за результатами ОРС за І квартал 2022 року: експрес-випуск «Зайнятість та безробіття населення» та статистична інформація «Робоча сила».

 

29.04.2022

Щодо змін методології державного статистичного спостереження "Мережа та діяльність закладів освіти".

У 2022 році відбулися зміни в методології формування даних щодо мережі та діяльності закладів вищої освіти та наукових установ з підготовки аспірантів.
На відміну від попередніх років, замість відміненої форми державного статистичного спостереження щодо діяльності аспірантури як джерела даних використано адміністративні дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) державного підприємства "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України.

25.03.2022

Шановні користувачі!

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Дякуємо за розуміння.

У дужках зазначено  дату оприлюднення інформації, передбачену Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік (ПДСС)

Статистична інформація (25.03.2022):

«Середньообліков кількість штатних працівників за районами у 2021 році»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за районами у 2021 році».

Статистична інформація (28.03.2022):

«Використання палива у лютому 2022 року»,

«Запаси палива на 01 березня 2022 року».

Експрес-випуск (29.03.2022)

«Заробітна плата у лютому 2022 року».

Експрес-випуск (30.03.2022)

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2022 року».

Статистична інформація (31.03.2022):

«Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за районами на 1 березня 2022 року»,

«Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 березня 2022 року».

Статистична інформація (01.04.2022):

«Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у лютому 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у лютому 2022 року»,

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–лютому 2022 року»,

«Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у лютому 2022 року»,

«Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–лютому 2022 року»,

«Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у лютому 2022 року».

Статистична інформація (11.04.2022):

«Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності з розподілом за ґендерною ознакою у 2013–2021 роках»,

«Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за видами економічної діяльності з розподілом за ґендерною ознакою у 2013–2021 роках».

24.03.2022

Шановні користувачі!

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Дякуємо за розуміння.

У дужках зазначено дату оприлюднення інформації, передбачену Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік (ПДСС)

Статистична інформація (30.03.2022):

«Вантажні перевезення» у січні–лютому 2022 року,

«Пасажирські перевезення» у січні–лютому 2022 року.

Експрес-випуск (31.03.2022)

«Промислове виробництво» у січні–лютому 2022 року.

Статистична інформація (31.03.2022):

«Індекси промислової продукції за видами діяльності» у січні–лютому 2022 року,

«Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року)» у січні–лютому 2022 року.

Статистична інформація (01.04.2022):

«Виробництво промислової продукції за видами» у січні–лютому 2022 року,

«Індекси будівельної продукції за видами» у січні–лютому 2022 року,

«Обсяг виробленої будівельної продукції за видами» у січні–лютому 2022 року,

«Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва» у січні–лютому 2022 року.

 

22.03.2022

Шановні користувачі!

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі статистична інформація:

«Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням, на 1 березня 2022 року» та

«Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні–лютому 2022 року»

(дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 25.03.2022)

буде оприлюднена після завершення встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» терміну для подання статистичної та фінансової звітності.

Дякуємо за розуміння.

21.03.2022

Шановні користувачі!

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі статистична інформація:

«Роздрібна торгівля за січень–лютий 2022 року» (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 23.03.2022),

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у грудні 2021 року» (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 05.04.2022)

буде оприлюднена після завершення встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» терміну для подання статистичної та фінансової звітності.

Дякуємо за розуміння.

17.03.2022

Шановні користувачі!

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі, експрес-випуск «Індекс сільськогосподарської продукції за січень–лютий 2022 року» та статистична інформація:

«Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні–лютому 2022 року»,

«Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні–лютому 2022 року»,

«Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за районами у січні–лютому 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин на 1 березня 2022 року»,

«Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 березня 2022 року» та

«Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за районами на 1 березня 2022 року»

будуть оприлюднені після завершення встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» терміну для подання статистичної та фінансової звітності.

Дякуємо за розуміння.

Дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 21.03.2022.

09.02.2022

Щодо скасування форми № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу"
  
Повідомляємо, що з метою зменшення звітного навантаження на респондентів, починаючи з 2022 року, скасовано форму № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу" (наказ Держстату від 04.11.2021 № 278).
Починаючи з 2022 року, формування статистичної інформації щодо обсягів реалізації пального через АЗС Держстат здійснює за адміністративними даними Державної податкової служби України.
Ця інформація оприлюднюється на офіційному вебсайті Держстату у розділі "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Енергетика"/"Використання палива (щомісячна інформація)" та "Використання та запаси палива (річна інформація)"; на сайті Головного управління статистики у Миколаївській області у розділі "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Економічна діяльність"/"Енергетика" /"Використання палива (щомісячна інформація)" та "Використання палива (річна інформація)".

Інформація, яка розміщена у розділі "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Енергетика"/"Продаж пального через АЗС", не оновлюється.

24.11.2021

Оприлюднення оновлених даних щодо початку та завершення будівництва будівель

Повідомляємо, що Держстат здійснив позаплановий перегляд даних щодо початку та завершення будівництва будівель за січень–вересень 2020 року та 2020 рік у зв’язку з надходженням актуалізованих даних з Реєстру будівельної діяльності (адміністративне джерело інформації).

Переглянуті дані будуть оприлюднені у розділі "Статистична інформація":

25.11.2021 – щодо завершення будівництва;

14.12.2021 – щодо початку будівництва;

26.11.2021 – щодо завершення будівництва.

 

16.11.2021

Щодо оприлюднення статистичної інформації щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у вересні 2021 року

Статистична інформація щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати формується органами державної статистики щоквартально. Починаючи з 2021 року джерелом інформації для її підготовки є адміністративні дані Пенсійного фонду, що надходять до Держстату відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами.

У зв’язку із внесенням змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, терміни оприлюднення статистичної інформації «Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у вересні 2021 року» перенесено на третю декаду грудня.

29.09.2021

Щодо створення вайбер-спільноти для користувачів

10.09.2021

Співпраця з користувачами: обговорюємо ДСС обстежень домогосподарств

Держстат організовує зустрічі з користувачами з метою вивчення їхніх інформаційних потреб.

У середу, 22 вересня, о 15 годині обговоримо державні статистичні спостереження за темами:

"Обстеження умов життя домогосподарств"

"Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості"

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі за допомогою платформи ZOOM.

Стати учасником обговорення можна за попередньою реєстрацією, заповнивши форму

З планами ДСС можна ознайомитись за посиланнями:

План на 2021 рік

План на 2022 рік (проєкт)

Модератор: Олена Вишневська, директор департаменту поширення інформації та комунікацій Держстату.

Учасники від Держстату:

Наталія Морозова – заступник директора департаменту поширення інформації та комунікацій-начальник управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій;

Світлана Обєднікова – заступник начальника управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій-начальник відділу взаємодії з громадськістю та користувачами;

Алла Солоп – заступник директора департаменту обстежень домогосподарств;

Ксенія Матвієнко – заступник директора департаменту обстежень домогосподарств - начальник відділу інформаційного забезпечення моніторингу бідності та проведення тематичних модульних опитувань домогосподарств;

Юлія Ємченко – начальник відділу обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.

Тривалість заходу: 1 год 30 хв.

Ваша присутність допоможе вдосконалити нашу діяльність.

Також будемо вдячні, якщо ви візьмете участь в опитуванні користувачів

 

06.09.2021

Співпраця з користувачами: обговорюємо ДСС статистики національних рахунків

Держстат організовує зустрічі з користувачами з метою вивчення їхніх інформаційних потреб.

У вівторок, 7 вересня, о 15 годині обговоримо державні статистичні спостереження за темами:

"Річні національні рахунки"

"Регіональні рахунки"

"Квартальні національні рахунки"

"Таблиця "витрати-випуск"

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі за допомогою платформи ZOOM.

Стати учасником обговорення можна за попередньою реєстрацією, заповнивши форму

З планами ДСС можна ознайомитись за посиланнями:

План на 2021 рік: https://bit.ly/3iyHDle

План на 2022 рік (проєкт): https://bit.ly/2VAbzFa

Модератор: Олена Вишневська, директор департаменту поширення інформації та комунікацій Держстату.

Учасники від Держстату:

Наталія Морозова – заступник директора департаменту поширення інформації та комунікацій-начальник управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій;

Світлана Обєднікова – заступник начальника управління поширення інформації та зовнішніх комунікацій-начальник відділу взаємодії з громадськістю та користувачами;

Ірина Нікітіна – директор департаменту статистика національних рахунків;

Олена Трипутень – начальник відділу зведених національних рахунків;

Дмитро Білик – начальник відділу квартальних фінансових рахунків;

Тетяна Радченко – головний спеціаліст відділу річних національних рахунків;

Катерина Чередарик – заступник начальника відділу регіональних рахунків.

Тривалість заходу: 1 год 30 хв.

Ваша присутність допоможе вдосконалити нашу діяльність.

Також будемо вдячні, якщо ви візьмете участь в опитуванні користувачів

 

17.08.2021

Щодо оприлюднення статистичної інформації щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у червні 2021 року

Статистична інформація щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати формується органами державної статистики щоквартально. Починаючи з 2021 року джерелом інформації для її підготовки є адміністративні дані Пенсійного фонду, що надходять до Держстату відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами.

У зв’язку із внесенням змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, терміни оприлюднення статистичної інформації «Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у червні 2021 року» 

перенесено на третю декаду вересня.

 

02.08.2021

Інформуємо, що внесено зміни до Класифікації організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)  http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk002_2016.htm

 

16.06.2021

Оприлюднення оновлених даних національних рахунків

Інформуємо, що 22.06.2021 Держстат оприлюднить результати позапланового перегляду даних національних рахунків, проведеного у зв'язку з переглядом даних платіжного балансу НБУ, про що повідомлялося 02.06.2021:

(http://ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/novini/povidoml.htm)

Зміни стосуються квартальних і річних національних рахунків, таблиць "витрати-випуск", регіональних рахунків (з урахуванням змін у платіжному балансі НБУ, зокрема, щодо «Реінвестованих доходів підприємств» за 2015–2020 роки та «Послуг з фінансового посередництва, що вимірюються непрямим шляхом» за 2017–2020 роки).

Переглянуті дані національних рахунків за 2015–2020 роки будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Держстату в розділах:

- "Статистична інформація" / "Економічна статистика" / "Національні рахунки" / "Квартальні національні рахунки", "Річні національні рахунки", "Таблиця "витрати-випуск": (http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm);

- "Багатогалузева статистична інформація" / "Регіональна статистика" / "Економічна статистика" / "Валовий регіональний продукт": (http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sestr.htm).

 

15.06.2021

Про припинення оприлюднення органами державної статистики статистичної інформації щодо порядку народження дитини у матері

Інформуємо, що у зв’язку із затвердженням Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.09.2020 № 2136) (далі – Порядок), згідно з яким у медичному висновку про народження відсутня інформація про те, яка за рахунком дитина народилася у матері, статистична інформація щодо кількості живонароджених, починаючи з даних за 2020 рік, буде сформована та оприлюднена без розподілу живонароджених за порядком народження дитини у матері.

Відповідно до Порядку інформацію щодо черговості живонародження оприлюднює Національна служба охорони здоров’я України.

 

18.05.2021

Про оприлюднення статистичної інформації щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у березні 2021 року

Статистичну інформацію щодо розподілу кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати органи державної статистики формують щоквартально. Починаючи з 2021 року, джерелом для підготовки такої інформації є адміністративні дані Пенсійного фонду, що надходять до Держстату відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами.
У зв’язку з унесенням змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перенесено терміни оприлюднення статистичної інформації:

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у березні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності промисловості у березні 2021 року»;

«Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у березні 2021 року»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за останній місяць кварталу»;

«Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за останній місяць кварталу».

11.05.2021

До уваги користувачів

Щодо змін методології державного статистичного спостереження "Мережа та діяльність закладів освіти"

У 2021 році відбулися зміни в методології формування даних щодо мережі та діяльності закладів освіти.

Уперше з урахуванням положень Закону України "Про фахову передвищу освіту" запроваджено розробку статистичної інформації щодо мережі та діяльності закладів фахової передвищої освіти.

Узагальнення показників щодо діяльності закладів вищої та фахової передвищої освіти в регіональному розрізі відбувається згідно з місцем реєстрації юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб (до 2020 року заклади вищої освіти подавали звіти за формами державних статистичних спостережень з урахуванням даних своїх відокремлених підрозділів, які зараховувалися за місцем реєстрації закладу вищої освіти).

На відміну від попередніх років, замість відмінених форм державних статистичних спостережень як джерела даних використано:

12.03.2021

До уваги користувачів ЄДРПОУ

Інформуємо, що 09 березня 2021 року набув чинності наказ Державної служби статистики від 02 листопада 2020 року № 312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України", зареєстрований у Міністерстві юстиції 22 лютого 2021 року за № 224/35846.

 

03.03.2021

Щодо змін методології державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати"

30 грудня 2020 року наказом Держстату було затверджено методологічні положення державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", з якими можна ознайомитися за посиланням: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/374/374.pdf.

Джерелом інформації для зазначеного спостереження є форма № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці", затверджена наказом Держстату від 21.07.2020 №222 (http://www.ukrstat.gov.ua/albom/albom_2021/zmist_al.htm.), яку подають юридичні особи відібрані Держстатом відповідно до критеріїв кількості найманих працівників за видами економічної діяльності.
Основні відмінності запровадженої методології полягають у наступному:

– узагальнення показників ДСС за ознакою території відбувається згідно з місцем реєстрації юридичної особи, а також в розрізах відповідно до чинних національних класифікаторів: за видами діяльності на державному та регіональному рівні, за регіонами, організаційно-правовими формами господарювання, джерелами фінансування.

– не передбачено узагальнення та оприлюднення інформації, із виділенням категорії, по підприємствах, щодо яких порушена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Для порівняння в динаміці інформація наведена в експрес-випуску та статистичній інформації на 1 січня 2021 року та за 2020 рік перерахована.

 

18.02.2021

Щодо оприлюднення статистичної інформації у розрізі районів за новим адміністративно-територіальним устроєм

Оприлюднення статистичної інформації за результатами щомісячних державних статистичних спостережень (починаючи з даних за січень 2021 року) у розрізі районів за новим адміністративно-територіальним устроєм відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад розпочнеться у другому кварталі поточного року (крім інформації зі статистики населення).

Це пов’язано з тим, що Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який використовувався для формування статистичної інформації, втратив актуальність у зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», якою передбачено ліквідацію низки існуючих та утворення нових районів, зміну їх адміністративно-територіального поділу.

На заміну КОАТУУ запроваджується Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій від 26.11.2020 № 290 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 12.01.2021 № 3).

Для переходу на новий Кодифікатор Держстатом здійснюється комплекс необхідних заходів технологічного та методологічного характеру, після завершення виконання яких органи державної статистики забезпечать формування статистичної інформації у розрізі районів за новим адміністративно-територіальним устроєм.

 

30.11.2020

Щодо показників початку та завершення будівництва

Статистична інформація щодо показників початку та завершення будівництва формується органами державної статистики щоквартально. Джерелом інформації для її підготовки є адміністративні дані з Реєстру будівельної діяльності (далі – Реєстр), що надходять до Держстату відповідно до Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом, Мінрегіоном та Держархбудінспекцією.

У зв’язку із запровадженням Мінрегіоном першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 № 559), складовою якої є Реєстр, статистична інформація щодо показників початку та завершення будівництва за січень–вересень 2020 року сформована за адміністративними даними за січень–червень 2020р. та в подальшому може бути актуалізована.

Про уточнення даних буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.

 

10.07.2020

Повідомляємо, що відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України поновлено надання Головному управлінню статистики у Миколаївській області других примірників актових записів цивільного стану разом із лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими свідоцтвами про перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті (далі – адміністративні дані).

За результатами опрацювання адміністративних даних сформовано інформацію щодо чисельності населення та природного руху населення по містах обласного значення та районах, а також кількості померлих за причинами смерті за січень-квітень 2020 року.

Зазначену статистичну інформацію оприлюднено в розділі «Статистична інформація»/Демографічна та соціальна статистика/Населення та міграція.

Статистична інформація щодо чисельності населення, природного руху та кількості померлих за причинами смерті, починаючи з даних за січень–травень 2020 року, буде оприлюднюватися згідно з термінами, визначеними проєктом плану державних статистичних спостережень на 2020 рік.

 

07.07.2020

Повідомляємо, що відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України поновлено надання Головному управлінню статистики у Миколаївській області других примірників актових записів цивільного стану разом із лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими свідоцтвами про перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті (далі – адміністративні дані).

За результатами опрацювання адміністративних даних сформовано інформацію щодо чисельності населення та природного руху населення по містах обласного значення та районах, а також кількості померлих за причинами смерті за січень-березень 2020 року.

Зазначену статистичну інформацію оприлюднено в розділі «Статистична інформація»/Демографічна та соціальна статистика/Населення та міграція».

 

01.07.2020

До уваги користувачів: інформуємо, що наказом наказом Мінекономіки від 24.02.2020 № 306 затверджено Зміну № 1 до національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікатор видів економічної діяльності» КВЕД-2010.

У зв'язку із переглядом Національним банком даних щодо прямих інвестицій за період 2015–2019 роки (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniybank-udoskonalyuye-obchislennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy) та їх оприлюдненням 30 червня 2020   року на вебсайті Національного банку дані державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за період 01 січня 2016 року – 31 грудня 2019 року неактуальні

З І кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк.(https://bank.gov.ua/ua/statistic/sectorexternal/data-sector-external#1)

 

14.05.2020

Інформуємо, що з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі – відділи) призупинено надання відповідним головним управлінням статистики других примірників актових записів цивільного стану разом із лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими свідоцтвами про перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті (далі – адміністративні дані).

Ураховуючи вищезазначене, статистична інформація щодо чисельності населення та кількості живонароджених і померлих по містах обласного значення та районах, а також кількості померлих за причинами смерті, починаючи з даних за січень-березень 2020 року, буде сформована та оприлюднена у повному обсязі після закінчення карантину й отримання Головним управлінням статистики у Миколаївській області від відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції адміністративних даних

 

13.03.2020

Органи державної статистики припиняють публікацію даних державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності.

Остання публікація даних щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності за 2019 рік:

на офіційному вебсайті Держстату – 13 березня 2020 року,

на інтернет-ресурсах територіальних органів Держстату – 18 березня 2020 року.

Починаючи з даних за І квартал 2020 року, поширювати інформацію про прямі інвестиції буде виключно Національний банк.

 

21.02.2020

«Інформуємо, що 2016 рік визначено новим еталонним/базисним роком (2016=100).

Для забезпечення зіставності статистичних показників Держстат періодично проводить перегляди еталонного/базисного року, останнім з яких був 2010 рік.

Запровадження оновленої методології в усі галузі статистики та структурні зміни в економіці країни зумовили доцільність визначення 2016 року новим еталонним/базисним роком для здійснення ретроспективних розрахунків ВВП та його складових (річні дані з 2000 року, квартальні з 2010), показників промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі та інших послуг.

Відповідно, починаючи з даних за січень 2020 року, Держстат здійснюватиме розрахунки індексів, виходячи з базисного 2016 року.

Про оприлюднення переглянутих у зв'язку з переходом на новий базисний рік статистичних даних буде повідомлятися додатково у відповідних статистичних продуктах».

 

14.02.2020

Інформуємо, що ппочинаючи з даних за січень 2020 року розрахунки індексів споживчих цін (ІСЦ) здійснюються за оновленою методологією, якою передбачено застосування актуалізованої вибірки територій для спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчому ринку.  

Відбір міст здійснено з урахуванням:

Сформований перелік міст є характерним для кожного регіону країни та забезпечує точність розрахунків ІСЦ за регіонами та по Україні в цілому.

Перегляд даних, розрахованих і оприлюднених раніше, здійснюватися не буде.

Відповідні зміни до Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін (http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/401/401.pdf) внесені наказом Держстату від 17.12.2019 № 401.

 

22.02.2018

Інформуємо, що  внесено зміни до Класифікації країн світу (КС) та Класифікації валют (КВ), зокрема змінено їх назви, відповідно, на Статистична класифікація країн світу (СККС) та Статистична класифікація валют (СКВ).

 

22.02.2017

Починаючи із січня 2017 року, в статистичну практику впроваджено нову Методику розрахунку обороту роздрібної торгівлі з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців (далі – Методика).

Відповідно до зазначеної Методики оборот роздрібної торгівлі включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) – http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/kved.rar).

До 2016 року включно розрахунок обороту роздрібної торгівлі здійснювався на основі даних щодо роздрібного товарообороту юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі (мали основний або другорядний зазначений вид економічної діяльності).

Тому безпосереднє порівняння цих даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

Перегляд даних, розрахованих і оприлюднених раніше, здійснюватися не буде.

Такі зміни введені в дію Методикою (наказ Держстату від 04.04.2016 № 53 http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/53/m_roz_ort.zip), яка розроблена з урахуванням міжнародних та європейських рекомендацій на виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014-2017 роки. Методика передбачає нові підходи до збирання та розроблення статистичної інформації щодо основних показників діяльності суб'єктів господарювання з роздрібної торгівлі на державному та регіональному рівнях, зокрема використання адміністративних даних Державної фіскальної служби щодо фізичних осіб-підприємців.

 

10.02.2017

Розрахунки індексів споживчих цін, починаючи з даних за січень 2017 року, здійснюються за оновленою методологією, якою передбачено застосування:

Перегляд даних, розрахованих і оприлюднених раніше, здійснюватися не буде.

Такі зміни уведені в дію Методологічними положеннями щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін (наказ Держстату від 29.08.2016 № 158):
(http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/158/mp_spozh_ciny.zip), які вдосконалено на виконання  Стратегії  розвитку  державної   статистики  на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 145-р. Зазначені Методологічні положення є адаптованою, відповідно до вимог національного законодавства, версією спільного документа Міжнародної організації праці, Міжнародного валютного фонду, Організації економічного співробітництва і розвитку, Статистичного бюро Європейської спільноти, Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй та Світового банку (2007) "Руководство по индексам потребительских цен: Теория и практика".

 

31.05.2016

З метою адаптації методології статистики зовнішньої торгівлі до міжнародних норм у 2013 році були розроблені та затверджені Методологічні положення зі статистики зовнішньої торгівлі послугами (наказ Держстату від 08.02,2013 №43 (зі змінами): http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/419/mp_419.zip), що відповідають, зокрема, рекомендаціям Керівництва зі статистики міжнародної торгівлі послугами (ООН,2010) та Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009), та введено в дію Класифікацію зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП) (наказ Держстату від 27.02.2013 № 69: http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_kzep_2016.html яка адаптована до Розширеної класифікації платіжного балансу та враховує зазначені міжнародні рекомендації.

У зв'язку з тим, що КЗЕП містить у собі види послуг, які до 2013 року не обліковувалися у статистиці зовнішньої торгівлі послугами, підготовлено та затверджено Методику ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній дальності (наказ Держстату від 31.12.2014 № 419: http://ukrstat.gov.ua/metod_poIog/metod_doc/2014/419/met_rp_vpp_zd.zip). Згідно із цією методикою Держстат здійснив перерахунок зазначених послуг за 2000-2012 роки та оприлюднив результати й інформацію щодо переглянутих загальних показників статистики зовнішньої торгівлі послугами.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті ГУС у Миколаївській області (www.mk.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Економічна діяльність"/"Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс".
У подальших статистичних публікаціях, що міститимуть загальні показники зовнішньої торгівлі послугами за період 2000-2012 роки, дані будуть відкориговані у відповідності з результатами ретроспективних перерахунків вартості послуг у зовнішньоекономічній діяльності.