ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
керівництвом Головного управління статистики та начальниками відокремлених підрозділів

1. Цей Порядок відповідно до статті 22 Закону України ”Про звернення громадян” визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Головному управлінні статистики.

2. Особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, проводиться начальником Головного управління статистики, його заступниками та начальниками відокремлених підрозділів, згідно із затвердженими графіками особистого прийому громадян.

3. Графіки особистого прийому громадян затверджуються начальником Головного управління статистики, вивішуються в службових приміщеннях в доступному для вільного огляду місці та розміщуються на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в мережі Інтернет.

4. Працівники, відповідальні за реєстрацію громадян на особистому прийомі:

- ведуть журнали особистого прийому громадян, в яких зазначають прізвище, ім’я, по батькові громадянина, його місце проживання, категорію та соціальний стан громадянина, зміст порушеного питання, результати розгляду питання відповідальними виконавцями. Не допускається з’ясування відомостей про особу, що не стосуються звернення;

- забезпечують направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо тому виконавцю, до компетенції якого належить розгляд та вирішення питання;

- у разі потреби надають громадянам роз’яснення щодо порядку особистого прийому громадян керівником, до якого звернулася особа, та порядку вирішення питання.

5. Запис громадян на прийом з питань, які вже розглядалися керівництвом Головного управління статистики або начальниками відокремлених підрозділів, вноситься до журналу особистого прийому з поміткою про повторне звернення у разі, якщо громадянин звертається до керівника з того ж самого питання та коли перше звернення не було вирішено по суті. 

6. На особистому прийомі громадян керівництвом Головного управління статистики та начальниками відокремлених підрозділів, у разі потреби, можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені та визначені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. 

7. Посадова особа, яка проводить особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого, неупередженого та оперативного розв’язання поставлених відвідувачем питань може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Головного управління статистики або одержувати від них необхідну інформацію.

8. Усі звернення, подані на особистому прийомі, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Головному управління статистики у Миколаївській області та відокремлених підрозділах від 01.02.2016 № 6.

9. У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, приймається письмова заява громадянина, яка розглядається у встановленому законодавством порядку.

Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно (за бажанням громадянина).

10. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Головного управління статистики, відділу (сектору) статистики у районі, то посадова особа, яка проводить особистий прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися з цього приводу, і, по можливості, надає в цьому допомогу (повідомляє адресу, номер телефону тощо).