ПОРЯДОК

роботи за зверненнями, що надходять на постійно діючу телефонну "гарячу лінію"

Головного управління статистики у Миколаївській області та відокремлених підрозділів

1. Загальні положення
1.1 .Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян».
1.2. Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Головного управління статистики у Миколаївській області (далі – Головне управління статистики) та відокремлених підрозділів при отриманні, опрацюванні, перевірці, узагальненні та обліку інформації, яка надходить за телефонною «гарячою лінією».
1.3. Телефонна «гаряча лінія» в Головному управлінні статистики та відокремлених підрозділах створюється з метою прийому дзвінків від заявників з питань, які відносяться до компетенції органів державної статистики. Номер телефонної «гарячої лінії» розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.
1.4. Телефонна «гаряча лінія» працює згідно з Графіком роботи постійно діючих телефонних «гарячих ліній», який затверджується начальником Головного управління статистики. Звернення, які надійшли телефонною «гарячою лінією» реєструються відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями та особистим прийомом громадян у Головному управлінні статистики  у Миколаївській області та відокремлених підрозділах, затвердженої наказом начальника Головного управління статистики від 01.02.2016 №6.
1.5. Робота телефонної «гарячої лінії» здійснюється на принципах недопущення приниження честі та гідності осіб, які зателефонували, та дотримання етики поведінки державних службовців та Етичного кодексу працівників органів державної статистики.
2. Прийняття, облік і опрацювання звернень, які надійшли за телефонною "гарячою лінією"

2.1. Прийняття, облік і опрацювання звернень, узагальнення інформації про результати проведених заходів чи наданих роз’яснень за зверненнями, які надійшли за телефонною «гарячою лінією»,  здійснюється службою діловодства.
2.2. Посадова особа, відповідальна за роботу щодо прийняття, обліку і опрацювання звернень, які надійшли за телефонною «гарячою лінією», пропонує заявникові надати:

- інформацію про себе (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство фізичної особи або реквізити юридичної особи, контактний телефон тощо);

- максимально деталізовану інформацію по суті подій, що стали причиною звернення за телефонною «гарячою лінією»;

- іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення конкретного питання.

2.3. Відповідальна особа за роботу щодо прийняття, обліку і опрацювання звернень, що надійшли за телефонною «гарячою лінією» повинна:

- роз’яснити заявникові вимоги Закону України «Про звернення громадян»;

- здійснювати записи до журналу прийому звернень, що надійшли за телефонною «гарячою лінією»;

- повідомити заявникові поштову адресу Головного управління статистики, а також прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Головного управління статистики, уповноваженої на розгляд звернення (при бажанні заявника надіслати письмове звернення).

3. Контроль та терміни розгляду звернень громадян

3.1. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснює сектор документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання.
3.2. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, начальник Головного управління статистики або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.