Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 квітня 2009р.

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   38692 100 36784 1908
у тому числі
cільське господарство, мисливство, лісове господарство
A
6107 15.8 6030 77
рибальство, рибництво
B
86 0.2 85 1
промисловість
3734 9.7 3515 219
добувна промисловість
C
224 0.6 211 13
переробна промисловість
D
3291 8.5 3130 161
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E
219 0.6 174 45
будівництво
F
2568 6.6 2475 93
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
11155 28.8 10642 513
діяльність готелів та ресторанів
H
612 1.6 565 47
діяльністьтранспорту та зв’язку
I
1203 3.1 1077 126
фінансова діяльність
J
501 1.3 285 216
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
4507 11.7 4252 255
державне управління
L
1566 4.1 1451 115
освіта
M
1384 3.6 1319 65
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
786 2.0 744 42
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
4418 11.4 4279 139