Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 квітня 2010 року

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього  
39418
100,0
37594
1824
у тому числі    
cільське господарство, мисливство, лісове господарство
A
6117
15,5
6042
75
рибальство, рибництво
B
88
0,2
87
1
промисловість
3747
9,6
3532
215
добувна промисловість
C
222
0,6
209
13
переробна промисловість
D
3304
8,4
3144
160
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E
221
0,6
179
42
будівництво
F
2578
6,5
2492
86
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
11306
28,7
10819
487
діяльність готелів та ресторанів
H
621
1,6
575
46
діяльність транспорту та зв’язку
I
1234
3,1
1105
129
фінансова діяльність
J
491
1,3
287
204
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
4672
11,9
4425
247
державне управління
L
1565
4,0
1450
115
освіта
M
1428
3,6
1364
64
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
815
2,1
772
43
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
4690
11,9
4578
112