Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 квітня 2011 року

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього  
40301
100,0
38518
1783
у тому числі
cільське господарство, мисливство, лісове господарство
A
6125
15,2
6050
75
рибальство, рибництво
B
91
0,2
90
1
промисловість
3780
9,4
3566
214
добувна промисловість
C
219
0,5
207
12
переробна промисловість
D
3333
8,3
3172
161
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E
228
0,6
187
41
будівництво
F
2567
6,4
2502
65
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
11501
28,5
11019
482
діяльність готелів та ресторанів
H
639
1,6
591
48
діяльність транспорту та зв’язку
I
1329
3,3
1180
149
фінансова діяльність
J
462
1,2
282
180
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
4900
12,2
4645
255
державне управління
L
1568
3,9
1455
113
освіта
M
1457
3,6
1396
61
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
871
2,2
824
47
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
4952
12,3
4859
93