Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
по Миколаївській області станом на 1 липня 2007р.

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   36593 100,0 34610 1983
у тому числі
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
A
6138 16,8 6055 83
Рибальство, рибництво
B
81 0,2 81
Промисловість
3638 9,9 3389 249
- добувна промисловість
C
182 0,5 175 7
- переробна промисловість
D
3238 8,9 3043 195
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E
218 0,6 171 47
Будівництво
F
2385 6,5 2297 88
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
10676 29,2 10118 558
Діяльність готелів та ресторанів
H
581 1,6 524 57
Діяльність транспорту та зв’язку
I
1133 3,1 1006 127
Фінансова діяльність
J
502 1,4 278 224
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
3895 10,6 3653 242
Державне управління
L
1553 4,2 1434 119
Освіта
M
1357 3,7 1296 61
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
731 2,0 684 47
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
3854 10,5 3726 128