Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 липня 2008 р.

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   38072 100,0 36056 2016
у тому числі
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
A
6124 16,1 6040 84
Рибне господарство
B
83 0,2 82 1
Промисловість
3776 9,9 3524 252
- добувна промисловість
C
227 0,6 216 11
- обробна промисловість
D
3326 8,7 3133 193
виробництво електроенергії, газу та води
E
223 0,6 175 48
Будівництво
F
2547 6,7 2458 89
Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту
G
10969 28,8 10407 562
Готелі та ресторани
H
603 1,6 548 55
Транспорт і зв’язок
I
1188 3,1 1053 135
Фінансова діяльність
J
505 1,3 282 223
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
K
4292 11,3 4040 252
Державне управління
L
1557 4,1 1439 118
Освіта
M
1370 3,6 1306 64
Охорона здоров’я та соціальна допомога
N
767 2,0 720 47
Колективні, громадські та особисті послуги
O
4223 11,1 4089 134