Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 липня 2009р.

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   38915 100 37012 1903
у тому числі
cільське господарство, мисливство, лісове господарство
A
6100 15,7 6022 78
рибальство, рибництво
B
86 0,2 85 1
промисловість
3732 9,6 3513 219
добувна промисловість
C
224 0,6 211 13
переробна промисловість
D
3289 8,5 3128 161
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E
219 0,6 174 45
будівництво
F
2562 6,6 2470 92
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
11233 28,9 10725 508
діяльність готелів та ресторанів
H
617 1,6 570 47
діяльність транспорту та зв’язку
I
1212 3,1 1085 127
фінансова діяльність
J
503 1,3 287 216
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
4547 11,7 4293 254
державне управління
L
1566 4,0 1451 115
освіта
M
1387 3,6 1321 66
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
791 2,0 749 42
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
4513 11,6 4375 138