Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 липня 2010 року

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом
юридичної особи
без статусу
юридичної особи
Всього  
39621
100,0
37819
1802
у тому числі
cільське господарство, мисливство, лісове господарство
A
6113
15,4
6039
74
рибальство, рибництво
B
89
0,2
88
1
промисловість
3750
9,5
3535
215
добувна промисловість
C
222
0,6
209
13
переробна промисловість
D
3303
8,3
3142
161
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E
225
0,6
184
41
будівництво
F
2560
6,5
2493
67
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
11361
28,7
10887
474
діяльність готелів та ресторанів
H
624
1,6
578
46
діяльність транспорту та зв’язку
I
1267
3,2
1124
143
фінансова діяльність
J
486
1,2
284
202
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
4731
11,9
4482
249
державне управління
L
1561
3,9
1446
115
освіта
M
1435
3,6
1371
64
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
841
2,1
797
44
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
4744
12,0
4636
108