Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 липня 2011 року

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   40499 100,0 38753 1746
у тому числі          
cільське господарство, мисливство, лісове господарство A 6145 15,2 6070 75
рибальство, рибництво B 91 0,2 90 1
промисловість   3789 9,4 3579 210
добувна промисловість C 221 0,6 210 11
переробна промисловість D 3334 8,2 3176 158
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води E 234 0,6 193 41
будівництво F 2574 6,4 2510 64
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку G 11523 28,5 11047 476
діяльність готелів та ресторанів H 649 1,6 601 48
діяльність транспорту та зв’язку I 1321 3,3 1182 139
фінансова діяльність J 457 1,1 282 175
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям K 4969 12,3 4708 261
державне управління L 1549 3,8 1457 92
освіта M 1467 3,6 1403 64
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги N 871 2,2 824 47
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 5036 12,4 4942 94