Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 жовтня 2009р.

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   39033 100,0 37191 1842
у тому числі
cільське господарство, мисливство, лісове господарство
A
6106 15,6 6029 77
рибальство, рибництво
B
86 0,2 85 1
промисловість
3730 9,6 3512 218
добувна промисловість
C
224 0,6 211 13
переробна промисловість
D
3286 8,4 3125 161
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E
220 0,6 176 44
будівництво
F
2559 6,6 2473 86
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
11265 28,9 10769 496
діяльність готелів та ресторанів
H
620 1,6 573 47
діяльність транспорту та зв’язку
I
1215 3,1 1089 126
фінансова діяльність
J
493 1,3 288 205
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
4584 11,7 4336 248
державне управління
L
1567 4,0 1452 115
освіта
M
1387 3,6 1323 64
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
799 2,1 757 42
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність усфері культури та спорту
O
4556 11,7 4439 117