Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 жовтня 2010 року

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього
 
39818
100,0
38035
1783
у тому числі   
cільське господарство, мисливство, лісове господарство
A
6117
15,4
6043
74
рибальство, рибництво
B
89
0,2
88
1
промисловість
3769
9,5
3558
211
добувна промисловість
C
223
0,6
210
13
переробна промисловість
D
3312
8,3
3155
157
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E
234
0,6
193
41
будівництво
F
2563
6,4
2497
66
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
11393
28,6
10917
476
діяльність готелів та ресторанів
H
624
1,6
578
46
діяльність транспорту та зв’язку
I
1277
3,2
1131
146
фінансова діяльність
J
475
1,2
282
193
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
4803
12,1
4554
249
державне управління
L
1558
3,9
1445
113
освіта
M
1444
3,6
1380
64
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
853
2,1
808
45
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
4792
12,0
4693
99