Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки станом на 1 жовтня 2011 року

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   40606 100,0 38862 1744
у тому числі
cільське господарство, мисливство, лісове господарство A 6139 15,1 6065 74
рибальство, рибництво B 93 0,2 92 1
промисловість   3792 9.3 3582 210
добувна промисловість C 220 0,5 208 12
переробна промисловість D 3330 8,2 3173 157
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води E 242 0,6 201 41
будівництво F 2577 6,4 2513 64
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку G 11462 28,2 10987 475
діяльність готелів та ресторанів H 653 1,6 605 48
діяльність транспорту та зв’язку I 1328 3,3 1190 138
фінансова діяльність J 451 1,1 280 171
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям K 5001 12,3 4739 262
державне управління L 1551 3,8 1458 93
освіта M 1473 3,6 1408 65
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги N 877 2,2 828 49
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 5151 12,7 5057 94