Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 січня 2007 р.

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   35774 x 33811 57988
у тому числі
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
A
6089 17,0 6006 83
Рибальство, рибництво
B
78 0,2 78
Промисловість
3595 10,0 3346 249
добувна промисловість
C
169 0,5 162 7
переробна промисловість
D
3207 8,9 3011 196
виробництво електроенергії, газу та води
E
219 0,6 173 46
Будівництво
F
2270 6,3 2178 92
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
10539 29,5 9985 554
Діяльність готелів та ресторанів
H
550 1,5 493 57
Діяльнісь транспорту та зв’язку
I
1096 3,1 974 122
Фінансова діяльність
J
498 1,4 280 218
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
3708 10,4 3470 238
Державне управління
L
1541 4,3 1423 118
Освіта
M
1352 3,8 1291 61
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
709 2,0 660 49
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
3678 10,3 3556 122
Діяльність домашніх господарств
P
Діяльність екстериторіальних організацій
Q