Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 січня 2008 р.

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   37433 100,0 35441 1992
у тому числі
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
A
6149 16,4 6065 84
Рибне господарство
B
82 0,2 82 -
Промисловість
3731 10,0 3479 252
добувна промисловість
C
205 0,6 196 9
обробна промисловість
D
3304 8,8 3109 195
виробництво електроенергії, газу та води
E
222 0,6 174 48
Будівництво
F
2481 6,6 2397 84
Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту
G
10807 28,9 10248 559
Готелі та ресторани
H
591 1,6 535 56
Транспорт і зв’язок
I
1152 3,1 1020 132
Фінансова діяльність
J
494 1,3 275 219
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
K
4115 11,0 3868 247
Державне управління
L
1550 4,1 1431 119
Освіта
M
1364 3,6 1301 63
Охорона здоров’я та соціальна допомога
N
748 2,0 699 49
Колективні, громадські та особисті послуги
O
4100 11,0 3972 128