Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 січня 2009р.

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   38555 100,0 36639 1916
у тому числі
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
A
6130 15,9 6051 79
Рибальство, рибництво
B
84 0,2 83 1
Промисловість
3757 9,7 3525 232
добувна промисловість
C
226 0,6 213 13
переробна промисловість
D
3309 8,6 3136 173
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E
222 0,6 176 46
Будівництво
F
2563 6,6 2472 91
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
11113 28,8 10602 511
Діяльність готелів та ресторанів
H
613 1,9 565 48
Діяльність транспорту та зв’язку
I
1210 3,1 1080 130
Фінансова діяльність
J
500 1,3 284 216
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 
K
4441 1,5 4188 253
Державне управління
L
1562 4,1 1447 115
Освіта
M
1385 3,6 1321 64
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
782 2,0 738 44
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
4350 11,3 4218 132