Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 січня 2010р.

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   39250 100,0 37415 1835
у тому числі
cільське господарство,мисливство, лісове господарство
A
6112 15,6 6038 74
рибальство, рибництво
B
87 0,2 86 1
промисловість
3742 9,6 3524 218
добувна промисловість
C
222 0,6 209 13
переробнапромисловість
D
3301 8,4 3140 161
виробництво тарозподілення електроенергії, газу та води
E
219 0,6 175 44
будівництво
F
2564 6,5 2477 87
торгівля; ремонтавтомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
11277 28,7 10782 495
діяльність готелів таресторанів
H
618 1,6 571 47
діяльністьтранспорту та зв’язку
I
1220 3,1 1095 125
фінансова діяльність
J
489 1,3 283 206
операції з нерухомиммайном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
4637 11,8 4388 249
державне управління
L
1577 4,0 1462 115
освіта
M
1413 3,6 1351 62
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
809 2,1 767 42
наданнякомунальних та індивідуальнихпослуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
4640 11,8 4526 114