Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 січня 2011 року

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % до загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього
 
40031
100,0
38252
1779
у тому числі
cільське господарство, мисливство, лісове господарство
A
6129
15,3
6054
75
рибальство, рибництво
B
89
0,2
88
1
промисловість
3760
9,4
3549
211
добувна промисловість
C
224
0,6
212
12
переробна промисловість
D
3307
8,3
3149
158
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E
229
0,6
188
41
будівництво
F
2560
6,4
2494
66
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
G
11444
28,6
10970
474
діяльність готелів та ресторанів
H
633
1,6
585
48
діяльність транспорту та зв’язку
I
1288
3,2
1144
144
фінансова діяльність
J
467
1,2
281
186
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
K
4846
12,1
4589
257
державне управління
L
1567
3,9
1453
114
освіта
M
1451
3,6
1389
62
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
N
859
2,2
812
47
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
O
4878
12,2
4784
94