Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за галузями економіки
станом на 1 січня 2012 року

  Код секції КВЕД Суб’єктів ЄДРПОУ
всього у % загальної кількості у тому числі
із статусом юридичної особи без статусу юридичної особи
Всього   40481 100,0 38728 1753
у тому числі
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство A 6086 15,0 6013 73
Рибальство, рибництво B 91 0,2 90 1
Промисловість   3741 9,2 3533 208
добувна промисловість C 211 0,5 199 12
переробна промисловість D 3282 8,1 3127 155
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води E 248 0,6 207 41
Будівництво F 2521 6,2 2459 62
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку G 11191 27,7 10715 476
Діяльність готелів та ресторанів H 643 1,6 595 48
Діяльність транспорту та зв’язку I 1329 3,3 1180 149
Фінансова діяльність J 434 1,1 266 168
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям K 5042 12,5 4774 268
Державне управління L 1577 3,9 1485 92
Освіта M 1494 3,7 1428 66
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги N 875 2,2 826 49
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 5399 13,3 5306 93