≥льк≥сть суб'Їкт≥в ™ƒ–ѕќ” за галуз€ми економ≥ки та орган≥зац≥йно-правовими формами господарюванн€ станом на 1 кв≥тн€ 2009 р.

  ¬сього ” тому числ≥ за галуз€ми економ≥ки
с≥льське господарство, мисливство, л≥сове господарство рибальство, рибництво добувна промислов≥сть переробна промислов≥сть виробництво та розпод≥ленн€ електроенерг≥њ, газу та води буд≥вництво торг≥вл€; ремонт автомоб≥л≥в, побутових вироб≥в та предмет≥в особистого вжитку д≥€льн≥сть готел≥в та ресторан≥в д≥€льн≥сть транспорту та звТ€зку ф≥нансова д≥€льн≥сть операц≥њ з нерухомим майном, оренда, ≥нжин≥ринг та наданн€ послуг п≥дприЇмц€м державне управл≥нн€ осв≥та охорона здоровТ€ та наданн€ соц≥альноњ допомоги наданн€ комунальних та ≥ндив≥дуальних послуг; д≥€льн≥сть у сфер≥ культури та спорту
¬сього 38692 6107 86 224 3291 219 2568 11155 612 1203 501 4507 1566 1384 786 4418
у тому числ≥
фермерське господарство 4566 4547 3 Ц Ц Ц 1 2 Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц
приватне п≥дприЇмство 8846 546 18 59 963 3 845 4621 169 312 39 988 4 53 65 144
колективне п≥дприЇмство1 776 41 1 10 139 Ц 116 227 19 35 5 122 Ц 6 13 40
державне п≥дприЇмство 111 28 3 Ц 22 Ц 4 4 3 9 Ц 30 3 2 2 1
казенне п≥дприЇмство 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц
комунальнеп≥дприЇмство 396 5 Ц Ц 29 117 21 28 6 12 1 103 9 2 8 55
доч≥рнЇ п≥дприЇмство 607 29 5 2 105 5 80 188 28 31 3 93 1 7 19 7
≥ноземне п≥дприЇмство 5 Ц Ц 1 Ц Ц Ц 1 Ц 2 Ц Ц Ц Ц Ц 1
п≥дприЇмство обТЇднанн€ громад€н (рел≥г≥йноњ орган≥зац≥њ, профсп≥лки) 103 4 Ц Ц 17 Ц 4 33 2 3 Ц 25 1 3 5 6
п≥дприЇмство споживчоњ кооперац≥њ 43 1 Ц Ц 15 Ц Ц 16 2 3 Ц 6 Ц Ц Ц Ц
орендне п≥дприЇмство1 43 2 Ц Ц 2 1 8 16 11 1 Ц Ц Ц Ц Ц 1
сп≥льне п≥дприЇмство1 48 Ц 1 Ц 8 Ц 3 32 Ц 2 Ц 2 Ц Ц Ц Ц
акц≥онерне товариство 794 116 2 10 152 4 85 224 14 62 33 79 Ц Ц 4 9
з них                                
в≥дкрите 271 54 1 4 62 3 37 43 1 37 3 22 Ц Ц 1 3
закрите 522 62 1 6 89 1 48 181 13 25 30 57 Ц Ц 3 6
товариство†з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю 11325 580 47 118 1532 21 1110 5057 289 575 72 1546 1 32 88 244
товариство†з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю 24 Ц Ц Ц 1 Ц Ц 2 Ц Ц 17 4 Ц Ц Ц Ц
повне товариство 16 1 Ц 1 Ц Ц Ц 2 Ц Ц 8 3 Ц Ц Ц 1
командитне товариство 7 1 Ц Ц 1 Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 3
кооперативи 1109 86 4 10 73 7 176 71 5 19 Ц 637 Ц 2 2 14
з них                                
виробничий†кооператив 228 43 3 2 36 1 58 42 4 11 Ц 21 Ц 1 1 3
с≥льськогосподарський виробничий кооператив 27 27 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц
орган≥зац≥њ (установи, заклади) 3228 11 1 Ц 29 2 2 8 8 4 13 68 1406 1211 218 242
з них                                
державна орган≥зац≥€ (установа, заклад) 587 11 1 Ц 4 1 Ц 2 1 1 5 48 386 45 69 13
комунальна орган≥зац≥€ (установа, заклад) 1911 Ц Ц Ц 19 1 Ц 3 3 1 1 12 432 1098 146 191
асоц≥ац≥€ 60 9 Ц Ц 7 Ц 5 10 2 1 Ц 14 1 1 Ц 10
корпорац≥€ 7 Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 6 Ц Ц Ц Ц
консорц≥ум 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц
концерн 10 Ц Ц Ц 1 Ц Ц 2 1 1 1 4 Ц Ц Ц Ц
≥нш≥ обТЇднанн€ юридичних ос≥б 61 4 Ц Ц 5 Ц 7 4 Ц Ц 1 36 1 1 Ц 2
ф≥л≥€ (≥нший в≥докремлений п≥дрозд≥л) 1897 78 1 13 168 45 94 520 46 126 215 233 115 63 40 140
представництво 46 Ц Ц Ц Ц Ц 1 9 Ц 1 6 27 Ц 1 Ц 1
товарна б≥ржа 55 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 55 Ц Ц Ц Ц Ц
кредитна сп≥лка 27 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 27 Ц Ц Ц Ц Ц
споживче товариство 78 Ц Ц Ц 4 13 Ц 56 1 1 Ц 3 Ц Ц Ц Ц
сп≥лка споживчих товариств 4 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц 3 Ц Ц Ц Ц
пол≥тична парт≥€ 587 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 587
громадська орган≥зац≥€ 1726 3 Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 8 15 Ц 15 1684
рел≥г≥йна орган≥зац≥€ 442 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 442
профсп≥лка, обТЇднанн€ профсп≥лок 727 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 727
благод≥йна орган≥зац≥€ 337 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 304 33
обТЇднанн€ сп≥ввласник≥в багатоквартирного будинку 444 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 437 Ц Ц Ц Ц
1„инним законодавством не передбачаЇтьс€ створенн€ та державна реЇстрац≥€ нових п≥дприЇмств з такими орган≥зац≥йно-правовими формами.