Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за галузями економіки та організаційно-правовими формами господарювання станом на 1 липня 2008 р.  

  Всього У тому числі за секціями КВЕД
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство Рибальство, рибництво Добувна промисловість Переробна промисловість Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води Будівництво Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку Діяльність готелів та ресторанів Діяльність транспорту та зв’язку Фінансова діяльність Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям Державне управління Освіта Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність  у сфері культури та спорту
Всього 38072 6124 83 227 3326 223 2547 10969 603 1188 505 4292 1557 1370 767 4223
у тому числі
Фермерське підприємство 4566 4548 3 - - - - 1 - 1 - - - - - -
Приватне підприємство 8761 551 19 59 965 3 837 4610 164 303 39 944 4 51 63 132
Колективне підприємство1 794 42 1 10 142 - 119 233 20 36 5 124 - 6 13 41
Державне підприємство 121 28 3 1 23 - 4 8 3 11 - 31 3 2 2 2
Казенне підприємство 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -
Комунальне підприємство 400 5 - - 28 121 20 29 7 14 1 103 9 2 7 54
Дочірнє підприємство 627 30 5 3 110 5 83 192 29 33 3 94 1 7 21 7
Іноземне підприємство 5 - - 1 - - - 1 - 2 - - - - - 1
Підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 102 3 - - 17 - 4 35 2 3 - 24 1 3 5 5
Підприємство споживчої кооперації 38 1 - - 15 - - 13 2 3 - 4 - - - -
Орендне підприємство1 43 2 - - 2 1 8 16 11 1 - - - - - 1
Спільне підприємство1 48 - 1 - 8 - 3 32 - 2 - 2 - - - -
Акціонерне товариство 826 127 2 10 159 4 90 231 13 65 33 79 - - 4 8
з них
відкрите 286 57 1 4 67 3 40 44 1 39 3 23 - - 1 3
закрите 539 70 1 6 92 1 50 187 12 26 30 56 - - 3 5
Товариство з обмеженою відповідальністю 10872 569 43 120 1516 21 1094 4813 276 550 70 1444 2 30 78 233
Товариство з додатковою відповідальністю 24 - - - 1 - - 2 - - 17 4 - - - -
Повне товариство 17 2 - 1 - - - 2 - - 8 3 - - - 1
Командитне товариство 7 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 1 3
Кооперативи 1083 91 4 11 72 4 175 73 4 18 - 610 - 2 2 14
з них
виробничий кооператив 235 49 3 3 35 1 59 43 3 11 - 21 - 1 1 3
сільськогосподарський виробничий кооператив 27 27 1 - - - - - - - - - - - - -
Організації (установи, заклади) 3210 11 1 - 30 2 2 8 8 4 13 69 1393 1204 217 243
з них
державна організація (установа, заклад) 581 11 1 - 4 1 - 2 1 1 5 48 377 46 69 15
комунальна організація (установа, заклад) 1909 - - - 20 1 - 3 3 1 1 13 442 1088 145 188
Асоціація 66 9 - - 8 1 5 13 2 2 1 14 2 1 - 8
Корпорація 7 - - - 1 - - - - - - 6 - - - -
Консорціум 1 - - - - - - 1 - - - - - - - -
Концерн 12 - - - 1 - - 1 1 1 1 7 - - - -
Інші об’єднання юридичних осіб 65 3 - - 6 - 7 3 - - 1 43 1 - - 1
Філія (інший відокремлений підрозділ) 1980 85 1 11 200 48 90 567 54 135 221 231 118 60 44 115
Представництво 49 - - - - - 1 11 - 1 7 26 - 1 1 1
Товарна біржа 56 - - - - - - - - - 56 - - - - -
Кредитна спілка 25 - - - - - - - - - 25 - - - - -
Споживче товариство 77 - - - 5 12 - 56 1 1 - 2 - - - -
Спілка споживчих товариств 5 - - - - - - 2 - - - 3 - - - -
Політична партія 589 - - - - - - - - - - - - - - 589
Громадська організація 1624 3 - - 1 - - - - - - 8 15 - 15 1582
Релігійна організація 434 - - - - - - - - - - - - - 1 433
Профспілка, об’єднання профспілок 692 - - - - - - - - - - - - - - 692
Благодійна організація 325 - - - - - - - - - - 1 - - 291 33
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 404 - - - - - - - - - - 394 - - - 1

1Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.