≥льк≥сть суб'Їкт≥в ™ƒ–ѕќ” за галуз€ми економ≥ки та орган≥зац≥йно-правовими формами господарюванн€
станом на 1 липн€ 2009р.

  ¬сього ” тому числ≥ за галуз€ми економ≥ки
с≥льське господарство, мисливство, л≥сове господарство рибальство, рибництво добувна промислов≥сть переробна промислов≥сть виробництво та розпод≥ленн€ електроенерг≥њ, газу та води буд≥вництво торг≥вл€; ремонт автомоб≥л≥в, побутових вироб≥в та предмет≥в особистого вжитку д≥€льн≥сть готел≥в†та ресторан≥в д≥€льн≥сть транспорту та звТ€зку ф≥нансова д≥€льн≥сть операц≥њ з нерухомим майном, оренда, ≥нжин≥ринг та наданн€ послуг п≥дприЇмц€м державне управл≥нн€ осв≥та охорона здоровТ€ та наданн€ соц≥альноњ допомоги наданн€ комунальних та ≥ндив≥дуальних послуг; д≥€льн≥сть†у сфер≥ культури та спорту
¬сього 38915 6100 86 224 3289 219 2562 11233 617 1212 503 4547 1566 1387 791 4513
у тому числ≥
фермерське господарство 4564 4545 3 Ц Ц Ц 1 2 Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц
приватне п≥дприЇмство 8861 544 18 57 960 2 842 4629 172 310 39 999 3 54 65 149
колективне п≥дприЇмство1 768 42 1 11 136 Ц 113 224 19 35 5 121 Ц 6 13 40
державне п≥дприЇмство 110 28 3 Ц 22 Ц 4 4 3 9 Ц 29 3 2 2 1
казенне п≥дприЇмство 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц
комунальне п≥дприЇмство 394 5 Ц Ц 29 118 21 28 6 12 1 101 9 2 8 54
доч≥рнЇ п≥дприЇмство 607 29 5 2 105 5 80 185 28 30 3 94 1 7 18 11
≥ноземне п≥дприЇмство 5 Ц Ц 1 Ц Ц Ц 1 Ц 2 Ц Ц Ц Ц Ц 1
п≥дприЇмство обТЇднанн€ громад€н (рел≥г≥йноњ орган≥зац≥њ, профсп≥лки) 105 4 Ц Ц 19 Ц 4 32 2 3 Ц 25 1 3 6 6
п≥дприЇмство споживчоњ кооперац≥њ 43 1 Ц Ц 15 Ц Ц 17 1 3 Ц 6 Ц Ц Ц Ц
орендне п≥дприЇмство1 43 2 Ц Ц 2 1 8 16 11 1 Ц Ц Ц Ц Ц 1
сп≥льне п≥дприЇмство1 48 Ц 1 Ц 8 Ц 3 32 Ц 2 Ц 2 Ц Ц Ц Ц
акц≥онерне товариство 784 111 2 11 151 3 85 222 14 60 33 79 Ц Ц 4 9
з них
в≥дкрите 268 52 1 4 62 3 37 43 2 35 3 22 Ц Ц 1 3
закрите 514 59 1 7 87 Ц 48 179 12 25 30 57 Ц Ц 3 6
товариство з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю 11452 581 47 118 1536 22 1111 5140 292 587 71 1559 1 32 89 253
товариство з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю 24 Ц Ц Ц 1 Ц Ц 2 Ц Ц 17 4 Ц Ц Ц Ц
повне товариство 18 1 Ц 1 Ц Ц Ц 2 Ц Ц 10 3 Ц Ц Ц 1
командитне товариство 7 1 Ц Ц 1 Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 3
кооперативи 1113 83 4 10 72 7 176 73 5 20 Ц 642 Ц 2 2 14
з них
виробничий кооператив 227 42 3 2 36 1 58 42 4 11 Ц 21 Ц 1 1 3
с≥льськогоспо-†дарський виробничий кооператив 28 25 Ц Ц Ц Ц Ц 2 Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц
орган≥зац≥њ (установи, заклади) 3273 11 1 Ц 39 2 5 19 12 5 16 71 1406 1212 220 249
з них
державна орган≥зац≥€ (установа, заклад) 590 11 1 Ц 4 1 Ц 2 1 1 5 48 389 45 69 13
комунальна орган≥зац≥€ (установа, заклад) 1914 Ц Ц Ц 19 1 Ц 3 3 1 1 11 432 1099 146 194
асоц≥ац≥€ 62 9 Ц Ц 7 Ц 5 10 2 1 Ц 14 1 1 Ц 12
корпорац≥€ 7 Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 6 Ц Ц Ц Ц
консорц≥ум 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц
концерн 10 Ц Ц Ц 1 Ц Ц 2 1 1 1 4 Ц Ц Ц Ц
≥нш≥ обТЇднанн€ юридичних ос≥б 60 5 Ц Ц 5 Ц 7 4 Ц Ц 1 34 1 1 Ц 2
ф≥л≥€ (≥нший в≥докремлений п≥дрозд≥л) 1893 79 1 13 168 45 93 515 46 127 215 233 115 64 40 139
представництво 46 Ц Ц Ц Ц Ц 1 9 Ц 1 6 27 Ц 1 Ц 1
товарна б≥ржа 56 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 55 1 Ц Ц Ц Ц
кредитна сп≥лка 28 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 28 Ц Ц Ц Ц Ц
споживче товариство 77 Ц Ц Ц 4 13 Ц 55 1 1 Ц 3 Ц Ц Ц Ц
сп≥лка споживчих товариств 4 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц 3 Ц Ц Ц Ц
пол≥тична парт≥€ 590 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 590
громадська орган≥зац≥€ 1778 3 Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 9 16 Ц 15 1734
рел≥г≥йна орган≥зац≥€ 445 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 445
профсп≥лка, обТЇднанн€ профсп≥лок 743 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 743
благод≥йна орган≥зац≥€ 341 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 307 34
обТЇднанн€ сп≥ввласник≥в багатоквартирного будинку 456 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 448 Ц Ц Ц 1
1„инним законодавством не передбачаЇтьс€ створенн€ та державна реЇстрац≥€ нових п≥дприЇмств з такими орган≥зац≥йно-правовими формами.