≥льк≥сть суб'Їкт≥в ™ƒ–ѕќ” за галуз€ми економ≥ки та орган≥зац≥йно- правовими формами господарюванн€ станом на 1 жовтн€ 2009 р.

  ¬сього ” тому числ≥ за галуз€ми економ≥ки
с≥льське господарство, мисливство, л≥сове господарство рибальство, рибництво добувна промислов≥сть переробна промислов≥сть виробництво та розпод≥ленн€ електроенерг≥њ, газу та води буд≥вництво торг≥вл€; ремонт автомоб≥л≥в, побутових вироб≥в та предмет≥в особистого вжитку д≥€льн≥сть готел≥в та ресторан≥в д≥€льн≥сть транспорту та звТ€зку ф≥нансова д≥€льн≥сть операц≥њ з нерухомим майном, оренда, ≥нжин≥ринг та наданн€ послуг п≥дприЇмц€м державне управл≥нн€ осв≥та охорона здоровТ€ та наданн€ соц≥альноњ допомоги наданн€ комунальних та ≥ндив≥дуальних послуг; д≥€льн≥сть у сфер≥ культури та спорту
¬сього 39033 6106 86 224 3286 220 2559 11265 620 1215 493 4584 1567 1387 799 4556
у тому числ≥
фермерське господарство 4553 4534 3 Ц Ц Ц 1 2 Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц
приватне п≥дприЇмство 8866 545 18 57 960 3 841 4615 174 315 39 1002 3 55 67 154
колективне п≥дприЇмство1 764 40 1 11 135 Ц 113 224 18 35 5 120 Ц 6 13 41
державне п≥дприЇмство 107 26 3 Ц 22 Ц 4 4 3 9 Ц 28 3 2 2 1
казенне п≥дприЇмство 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц
комунальне п≥дприЇмство 392 5 Ц Ц 29 118 21 28 6 12 1 100 8 2 8 54
доч≥рнЇ п≥дприЇмство 596 29 5 1 97 5 80 184 28 30 3 94 1 7 18 10
≥ноземне п≥дприЇмство 5 Ц Ц 1 Ц Ц Ц 1 Ц 2 Ц Ц Ц Ц Ц 1
п≥дприЇмство обТЇднанн€ громад€н (рел≥г≥йноњ орган≥зац≥њ, профсп≥лки) 109 8 Ц Ц 19 Ц 4 32 2 3 Ц 25 1 3 6 6
п≥дприЇмство споживчоњ кооперац≥њ 44 1 Ц Ц 15 Ц Ц 17 2 3 Ц 6 Ц Ц Ц Ц
орендне п≥дприЇмство1 43 2 Ц Ц 2 1 8 16 11 1 Ц Ц Ц Ц Ц 1
сп≥льне п≥дприЇмство1 48 Ц 1 Ц 8 Ц 3 32 Ц 2 Ц 2 Ц Ц Ц Ц
акц≥онерне товариство 771 108 2 11 149 3 85 216 14 59 33 78 Ц Ц 4 9
з них
в≥дкрите 262 49 1 4 61 3 37 41 2 35 3 22 Ц Ц 1 3
закрите 505 59 1 7 84 Ц 48 175 12 24 30 56 Ц Ц 3 6
товариство†з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю 11585 595 47 120 1544 23 1115 5204 294 587 71 1580 1 31 91 269
товариство†з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю 24 Ц Ц Ц 1 Ц Ц 2 Ц Ц 17 4 Ц Ц Ц Ц
повне товариство 20 1 Ц 1 Ц Ц Ц 2 Ц Ц 12 3 Ц Ц Ц 1
командитне товариство 7 1 Ц Ц 1 Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 3
кооперативи 1121 84 4 9 72 7 176 74 5 20 Ц 649 Ц 2 2 14
з них
виробничий кооператив 225 41 3 1 36 1 58 42 4 11 Ц 21 Ц 1 1 3
с≥льськогосподарський виробничий кооператив 28 25 Ц Ц 1 Ц Ц 1 Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц
орган≥зац≥њ (установи, заклади) 3233 13 1 Ц 29 2 2 8 8 4 13 66 1408 1214 217 243
з них
державна орган≥зац≥€ (установа, заклад) 594 11 1 Ц 4 1 Ц 2 1 1 5 48 391 46 69 14
комунальна орган≥зац≥€ (установа, заклад) 1910 Ц Ц Ц 19 1 Ц 3 3 1 1 11 430 1100 145 192
асоц≥ац≥€ 61 9 Ц Ц 7 Ц 5 10 2 1 Ц 14 1 1 Ц 11
корпорац≥€ 7 Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 6 Ц Ц Ц Ц
консорц≥ум 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц
концерн 10 Ц Ц Ц 1 Ц Ц 2 1 1 1 4 Ц Ц Ц Ц
≥нш≥ обТЇднанн€ юридичних ос≥б 61 6 Ц Ц 5 Ц 7 4 Ц Ц 1 34 1 1 Ц 2
ф≥л≥€ (≥нший в≥докремлений п≥дрозд≥л) 1834 78 1 13 168 44 87 504 46 126 204 228 115 62 40 118
представництво 44 Ц Ц Ц Ц Ц 1 8 Ц 1 6 26 Ц 1 Ц 1
товарна б≥ржа 55 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 54 1 Ц Ц Ц Ц
кредитна сп≥лка 28 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 28 Ц Ц Ц Ц Ц
споживче товариство 77 Ц Ц Ц 4 13 Ц 55 1 1 Ц 3 Ц Ц Ц Ц
сп≥лка споживчих товариств 4 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 1 Ц Ц Ц 3 Ц Ц Ц Ц
пол≥тична парт≥€ 591 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 591
громадська орган≥зац≥€ 1800 3 Ц Ц 1 Ц Ц Ц Ц Ц Ц 8 16 Ц 15 1757
рел≥г≥йна орган≥зац≥€ 449 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 449
профсп≥лка,обТЇднанн€ профсп≥лок 760 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 760
благод≥йна орган≥зац≥€ 347 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 313 34
обТЇднанн€ сп≥ввласник≥в багатоквартирного будинку 466 Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц 458 Ц Ц Ц 1
1„инним законодавством не передбачаЇтьс€ створенн€ та державна реЇстрац≥€ нових п≥дприЇмств з такими орган≥зац≥йно-правовими формами.