Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за галузями економіки та організаційно-правовими формами господарювання станом на 1 січня 2008 р.

  Всього У тому числі за секціями КВЕД
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство Рибальство, рибництво Добувна промисловість Переробна промисловість Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води Будівництво Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку Діяльність готелів та ресторанів Діяльність транспорту та зв’язку Фінансова діяльність Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям Державне управління Освіта Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
Всього 37433 6149 82 205 3304 222 2481 10807 591 1152 494 4115 1550 1364 748 4100
у тому числі
Фермерське підприємство 4580 4562 3 - - - - - - - - - - - - -
Приватне підприємство 8671 557 20 56 967 3 813 4590 154 299 36 914 5 50 60 130
Колективне підприємство1 804 43 1 10 143 - 121 235 21 38 5 125 - 6 13 41
Державне підприємство 125 27 3 1 25 - 6 9 3 11 - 31 3 2 2 2
Казенне підприємство 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -
Комунальне підприємство 409 6 - - 31 123 20 27 8 15 1 105 9 2 6 56
Дочірнє підприємство 642 29 5 4 114 5 89 192 29 33 3 96 1 8 21 9
Іноземне підприємство 5 - - 1 - - - 1 - 2 - - - - - 1
Підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 102 3 - - 18 - 4 34 2 3 - 24 - 3 5 6
Підприємство споживчої кооперації 39 1 - - 13 - - 15 2 3 - 5 - - - -
Орендне підприємство1 43 2 - - 2 1 8 16 11 1 - - - - - 1
Спільне підприємство1 48 - 1 - 8 - 3 32 - 2 - 2 - - - -
Акціонерне товариство 850 134 2 10 166 4 91 235 15 67 33 80 - - 4 9
з них
відкрите 294 58 1 4 70 3 40 46 1 40 3 24 - - 1 3
закрите 555 76 1 6 95 1 51 189 14 27 30 56 - - 3 6
Товариство з обмеженою відповідальністю 10474 566 42 102 1475 21 1047 4668 267 515 70 1348 2 31 76 230
Товариство з додатковою відповідальністю 24 - - - 1 - - 2 - - 17 4 - - - -
Повне товариство 17 2 - 1 - - - 2 - - 8 3 - - - 1
Командитне товариство 7 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 1 3
Кооперативи 1065 95 4 11 72 3 174 74 6 18 - 586 - 2 2 14
з них
виробничий кооператив 238 52 2 3 35 1 58 44 4 12 - 20 - 1 1 3
сільськогосподарсь-кий виробничий кооператив 28 27 1 - - - - - - - - - - - - -
Організації (установи, заклади) 3196 11 1 - 30 2 2 8 8 4 13 68 1386 1198 217 243
з них
державна організація (установа, заклад) 571 11 1 - 4 1 - 2 1 1 5 48 366 46 70 15
комунальна організація (установа, заклад) 1911 - - - 20 1 - 3 3 1 1 13 451 1082 144 188
Асоціація 63 8 - - 8 1 5 13 2 2 1 14 1 1 - 7
Корпорація 7 - - - 1 - - - - - - 6 - - - -
Консорціум 1 - - - - - - 1 - - - - - - - -
Концерн 12 - - - 1 - - 1 1 1 1 7 - - - -
Інші об’єднання юридичних осіб 68 4 - - 6 - 7 3 - - 1 45 1 - - 1
Філія (інший відокремлений підрозділ) 1954 85 - 9 202 48 85 564 55 132 217 225 119 59 46 108
Представництво 51 - - - - - 1 11 - 1 7 27 - 1 1 2
Товарна біржа 53 - - - - - - - - - 53 - - - - -
Кредитна спілка 24 - - - - - - - - - 24 - - - - -
Споживче товариство 76 - - - 6 10 - 56 1 1 - 2 - - - -
Спілка споживчих товариств 5 - - - - - - 2 - - - 3 - - - -
Політична партія 588 - - - - - - - - - - - - - - 588
Громадська організація 1559 - - - - - - - - - - 8 15 - 13 1521
Релігійна організація 427 - - - - - - - - - - - - - - 427
Профспілка, об’єднання профспілок 648 - - - - - - - - - - - - - - 648
Благодійна організація 313 - - - - - - - - - - 1 - - 279 33
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 375 - - - - - - - - - - 365 - - - 1

1Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.