Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання станом на 1 квітня 2012 року

  Усього
Усього 40425
у тому числі
фермерське господарство 4452
приватне підприємство 8683
колективне підприємство1 662
державне підприємство 100
казенне підприємство 1
комунальне підприємство 384
дочірнє підприємство 550
іноземне підприємство 5
підприємство об’єднаннягромадян (релігійної організації, профспілки) 109
підприємство споживчої кооперації 48
орендне підприємство1 41
спільне підприємство1 46
акціонерне товариство 552
з нього
публічне 42
приватне 85
відкрите1 99
закрите1 319
товариство з обмеженою відповідальністю 12612
товариство з додатковою відповідальністю 86
повне товариство 18
командитне товариство 5
кооператив 1002
з нього
виробничий 197
обслуговуючий 520
споживчий 41
сільськогосподарський виробничий 29
сільськогосподарський обслуговуючий 16
організація (установа, заклад) 3404
з неї
державна 681
комунальна 2008
приватна 52
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 49
асоціація 66
корпорація 5
консорціум 3
концерн 11
інші об’єднання юридичних осіб 57
філія (інший відокремлений підрозділ) 1700
представництво 51
товарна біржа 54
кредитна спілка 24
споживче товариство 77
спілка споживчих товариств 4
недержавний пенсійний фонд
політична партія 629
громадська організація 2054
релігійна організація 472
профспілка, об’єднання профспілок 985
творча спілка (інша професійна організація) 7
благодійна організація 400
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 665
орган самоорганізації населення 38
 
1Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.