Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання станом на 1 липня 2012 року

  Усього
Усього 40535
у тому числі
фермерське господарство 4438
приватне підприємство 8680
колективне підприємство1 661
державне підприємство 100
казенне підприємство 1
комунальне підприємство 383
дочірнє підприємство 542
іноземне підприємство 5
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 110
підприємство споживчої кооперації 48
орендне підприємство1 41
спільне підприємство1 46
акціонерне товариство 539
з нього
публічне 43
приватне 90
відкрите1 90
закрите1 312
товариство з обмеженою відповідальністю 12696
товариство з додатковою відповідальністю 87
повне товариство 18
командитне товариство 5
кооператив 1007
з нього
виробничий 199
обслуговуючий 521
споживчий 44
сільськогосподарський виробничий 28
сільськогосподарський обслуговуючий 16
організація (установа, заклад) 3387
з неї
державна 665
комунальна 2012
приватна 52
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 49
асоціація 66
корпорація 5
консорціум 3
концерн 11
інші об’єднання юридичних осіб 56
філія (інший відокремлений підрозділ) 1713
представництво 51
товарна біржа 53
кредитна спілка 25
споживче товариство 82
спілка споживчих товариств 4
недержавний пенсійний фонд
політична партія 631
громадська організація 2081
релігійна організація 472
профспілка, об’єднання профспілок 990
творча спілка (інша професійна організація) 8
благодійна організація 404
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 676
орган самоорганізації населення 39
   
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.