Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання станом на 1 жовтня 2012 року

  Усього
Усього 40676
у тому числі
 
фермерськегосподарство 4423
приватне підприємство 8656
колективне підприємство1 657
державне підприємство 99
казенне підприємство 1
комунальнепідприємство 384
дочірнє підприємство 538
іноземнепідприємство 5
підприємствооб’єднаннягромадян(релігійної організації, профспілки) 116
підприємствоспоживчої кооперації 51
орендне підприємство1 41
спільне підприємство1 46
акціонерне товариство 531
з нього  
публічне 43
приватне 88
відкрите1 89
закрите1 307
товариство зобмеженою відповідальністю 12835
товариство здодатковою відповідальністю 86
повне товариство 18
командитнетовариство 5
кооператив 1002
з нього  
виробничий 199
обслуговуючий 513
споживчий 48
сільськогосподарський виробничий 26
сільськогосподарський обслуговуючий 16
організація (установа, заклад) 3400
з неї  
державна 682
комунальна 2015
приватна 52
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійноїорганізації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 49
асоціація 67
корпорація 5
консорціум 3
концерн 11
інші об’єднання юридичних осіб 56
філія (інший відокремлений підрозділ) 1698
представництво 50
товарна біржа 54
кредитна спілка 25
споживче товариство 82
спілка споживчих товариств 4
недержавний пенсійний фонд 1
політична партія 631
громадська організація 2110
релігійна організація 472
профспілка, об’єднання профспілок 999
творча спілка (інша професійна організація) 8
благодійна організація 403
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 685
орган самоорганізації населення 39
 
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація новихпідприємств з такими організаційно-правовими формами.