Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання станом на 1 січня 2013 року

  Усього
Усього 40306
у тому числі  
фермерське господарство 4411
приватне підприємство 8468
державне підприємство 89
казенне підприємство
комунальне підприємство 383
дочірнє підприємство 532
іноземне підприємство 5
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 115
підприємство споживчої кооперації 52
акціонерне товариство 526
товариство з обмеженою відповідальністю 12842
товариство з додатковою відповідальністю 89
повне товариство 18
омандитне товариство 5
кооператив 950
  з нього  
 виробничий 196
 обслуговуючий 500
 споживчий 49
 сільськогосподарський виробничий 25
 сільськогосподарський обслуговуючий 16
організація (установа, заклад) 3439
 з неї  
 державна 714
 комунальна 2009
 приватна 51
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 52
асоціація 55
корпорація 5
консорціум 3
концерн 10
інші об’єднання юридичних осіб 48
філія (інший відокремлений підрозділ) 1698
представництво 49
товарна біржа 54
кредитна спілка 25
споживче товариство 81
спілка споживчих товариств 4
недержавний пенсійний фонд 1
політична партія 620
громадська організація 2131
релігійна організація 475
профспілка, об’єднання профспілок 1002
творча спілка (інша професійна організація) 7
благодійна організація 405
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 694
орган самоорганізації населення 42