Підсумки проведення пробного сільськогосподарського перепису

Відповідно до Закону України «Про сільськогосподарський перепис» від 23.09.2008р. № 575-VI та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2011р. № 944-р «Про проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису» в період з 1 по 25 липня 2012 року в Баштанському районі Миколаївської області проведено пробний сільськогосподарський перепис.

Необхідність проведення в Україні загального сільськогосподарського перепису обумовлена назрілою потребою отримання систематизованих і детальних статистичних даних про стан і структуру сільського господарства, наявність та використання його ресурсного потенціалу в розрізі всіх територіальних одиниць.

Загальний сільськогосподарський перепис є обов’язковим елементом аграрної статистики, оскільки без суцільного обліку не можливо отримати найбільш повну та детальну інформацію про процеси, що відбуваються в сільському господарстві країни, і, відповідно, сформувати ефективну аграрну та продовольчу політику.

Метою проведення пробного сільськогосподарського перепису було відпрацювання всіх методологічних і організаційних заходів, перевірка прийнятності проекту Програми сільськогосподарського перепису та переписного інструментарію для підготовки і проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису.

З урахуванням національних особливостей ведення сільського господарства і складу виробників сільськогосподарської продукції, для проведення пробного перепису було застосовано чотири переписні листи (анкети), за якими було опитано 19360 учасників перепису:

1 – Переписний лист сільськогосподарського підприємства, фізичної особи-підприємця (форма №1-перепис);

2 – Переписний лист домогосподарства (форма №2-перепис);

3 – Переписний лист домогосподарства, члени якого мають земельну ділянку для колективного чи індивідуального садівництва або городництва (форма №3-перепис).

4 – Переписний лист об'єднань громадян – колективних садівничих і городницьких товариств (форма №4-перепис).

Поставлена мета за результатами пробного сільськогосподарського перепису була досягнута. Зокрема, у ході пробного перепису відпрацьовано методи збирання відомостей про сільськогосподарських виробників, визначено основні напрями та способи проведення спеціального тематичного інформування населення з питань загального сільськогосподарського перепису, вдосконалено матеріали інформаційного супроводження та поширення його підсумків.

Під час пробного сільськогосподарського перепису здійснено перевірку на практиці Порядку організації та проведення навчання працівників апарату Держстату України, територіальних органів державної статистики, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, тимчасового переписного персоналу з метою успішного проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису. Крім того, визначено оптимальні норми навантаження на тимчасовий переписний персонал та відпрацьовано заходи для забезпечення збереження конфіденційності отриманих відомостей під час проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису.

За даними пробного перепису здійснено апробацію першої черги автоматизованої системи оброблення даних Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису.

З урахуванням підсумків проведення пробного перепису вносяться зміни та доповнення до переписного інструментарію та Основних методологічних та організаційних положень проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису.

Успішне проведення пробного перепису не було б можливе без чіткої взаємодії органів державної статистики з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та населенням. Враховуючи це, державна служба статистики України, в тому числі департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища висловлює щиру подяку всім учасникам проведення пробного сільськогосподарського перепису, який проходив у тісній співпраці з районною державною адміністрацією Баштанського району Миколаївської області, органами місцевого самоврядування, а також безпосередньо всім громадянам, які віднеслися з розумінням та відповідальністю до загальнодержавної справи.