Перший Всеукраїнський загальний сільськогосподарський перепис:

«тренування» на Миколаївщині

У відповідності з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011р. № 944-р з 1 по 25 липня 2014 року передбачено проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису.

Для нашої країни, яка має потужний аграрний сектор, необхідність різнобічної статистичної інформації щодо стану сільського господарства є надзвичайно актуальною, особливо в умовах значних змін, які відбулися в структурі виробників сільськогосподарської продукції. На даний час назріла нагальна потреба у проведенні сільськогосподарського перепису.

У більш ніж 120 країнах світу сільськогосподарські переписи є обов’язковим елементом аграрної політики, без якого не можливо отримати повну та детальну інформацію про процеси, що відбуваються у сільськогосподарській галузі, і, відповідно сформувати ефективну державну аграрну та продовольчу політику. У країнах СНД перепис вже провели в Киргизстані, Грузії, Азербайджані, Росії, Казахстані та Молдові. У Євросоюзі сільськогосподарський перепис проводиться одночасно  у всіх країнах  кожні 10 років і останній пройшов у 2010 році.

Проведення цього масштабного статистичного спостереження дозволить вирішити ряд найбільш важливих питань:

сформувати об'єктивні дані щодо стану та структури сільського господарства, наявності та використання його ресурсного потенціалу в розрізі всіх, у тому числі малих, територіальних одиниць для інформаційного забезпечення управління, прогнозування соціально-економічного розвитку та розроблення державної політики у цій галузі, зокрема на регіональному рівні;

створити та актуалізувати генеральну сукупність об'єктів для проведення у подальшому вибіркових статистичних спостережень, що позитивно позначиться на якості та достовірності поточної статистичної інформації у галузі сільського господарства, а також дозволить у майбутньому скоротити фінансові витрати на їх проведення;

– використовувати отримані дані при проведенні державних статистичних спостережень та відповідних розрахунків у період між переписами;

здійснювати міжнародні порівняння статистичних показників у галузі сільського господарства.

Сільськогосподарський перепис потребує значної підготовчої роботи. Для відпрацювання «в польових умовах» проекту програми, інструментарію та основних організаційних заходів цього статистичного спостереження передбачено провести з 1 по 25 липня 2012 року пробний сільськогосподарський перепис в Баштанському районі Миколаївської області.

В програму перепису включено комплекс запитань стосовно базових характеристик структури виробників аграрної продукції та їх ресурсного потенціалу: землі, худоби та птиці, техніки, трудових та інших ресурсів.

Сільськогосподарському перепису підлягатимуть сільськогосподарські підприємства (включаючи фермерські господарства); фізичні особи-підприємці, що здійснюють сільськогосподарську діяльність; домогосподарства, члени яких мають земельні ділянки і/або утримують сільськогосподарських тварин; члени  колективних садівничих (городницьких) товариств.

Для проведення пробного перепису в Баштанському районі органами державної статистики складено списки сільськогосподарських товаровиробників, до яких включено майже 440 аграрних підприємств, 72 фізичних осіб-підприємців, 13,3 тис. домогосподарств, 5,5 тис. садових та дачних ділянок.

У ході перепису будуть використовуватися два методи збирання відомостей – самозаповнення (для сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб-підприємців) і опитування (для інших об’єктів перепису). Опитування здійснюватиметься спеціально уповноваженим тимчасовим переписним персоналом (обліковцями) шляхом обходу домогосподарств і заповнення переписних листів зі слів членів господарств.

Безпосередньо для здійснення опитування створено 5 переписних дільниць та залучено 185 тимчасових працівників, у тому числі 10 завідувачів переписних дільниць та їх заступників, 29 інспекторів, 146 обліковців. Увесь тимчасовий персонал пройшов навчання, яке супроводжувалося складанням іспитів.

Відповідно до Законів України «Про державну статистику» та «Про сільськогосподарський перепис» первинні дані, отримані у процесі перепису є конфіденційною інформацією та будуть використані виключно для статистичних цілей у знеособленому вигляді. Вони не можуть бути підставою для оподаткування респондентів.