2. Економічна статистика

2.2. Економічна діяльність

2.2.10. Навколишнє середовище

2.2.10.3. Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у звітному році

2007 - zip
12
2008 - zip
12
2009 - zip
12
2010 - zip
12
2011 - zip
12
2012 - zip
12
2013 - zip
12
2016 - zip
12