Регіональна статистика

r.1. Демографічна та соціальна статистика

r.1.2. Ринок праці

r.1.2.2. Оплата праці та соціально-трудові відносини

r.1.2.2.1 Середньооблікова кількість найманих працівників

2008 - zip
12
2009 - zip
12
2010 - zip
12
2011 - zip
12
2012 - zip
12
2013 - zip
12
2014 - zip
12
2015 - zip
12
2016 - zip
12