Демографічна та соціальна статистика/Населення та міграція


Чисельність населення (щомісячно)   архів
Природний рух населення (щомісячно)   архів
Кількість живонароджених, померлих (щомісячно)
Кількість померлих за окремими причинами смерті (щомісячно)
Міграційний рух населення (щомісячно)   архів
Кількість прибулих, вибулих (щомісячно)
Населення (1990–2018рр.)
Методологічні пояснення