Економічна статистика/Економічна діяльність/Діяльність підприємств


Розвиток підприємництва
Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання
     Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами (щорічно)
     Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно) архів
     Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно) архів
     Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно) архів
     Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно) архів
Показники діяльності підприємств за їх розмірами
     Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)  архів
     Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)   архів
     Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)   архів
     Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)   архів
     Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)   архів
     Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах (щорічно)   архів
Фінанси підприємств
     Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)   архів
     Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щорічно)   архів
     Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах (щорічно)   архів
     Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)   архів
     Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств» (щоквартально)   архів
     Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)   архів
     Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щорічно)   архів
     Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)   архів
Методологічні пояснення