Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у звітному році

2007 - zip 2008 - zip 2009 - zip 2010 - zip 2011 - zip 2012 - zip 2013 - zip 2014 - zip 2015 - zip
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у звітному році