Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (дані за місяць)

2017 - zip
12