Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

2017 - zip
12