За містами та районами/Демографічна та соціальна статистика/Населення та міграція

Основні демографічні показники за містами обласного значення та районами області (щомісячно)   архів
Населення (річні дані)
   Чисельність населення
   Чисельність наявного населення за типом місцевості (з деталізацією за міськими населеними пунктами)
   Розподіл постійного населення за окремими віковими групами, статтю, типом місцевості   архів
   Кількість живонароджених
   Кількість померлих
   Природний приріст (скорочення) населення
   Міграційний приріст (скорочення) населення