За містами та районами/Демографічна та соціальна статистика/Населення та міграція

Основні демографічні показники за містами та районами області (щомісячно)   архів
Населення (річні дані)
   Чисельність населення
   Чисельність наявного населення за типом поселень (з деталізацією за міськими населеними пунктами)
   Розподіл постійного населення за окремими віковими групами, статтю, типом поселень   архів
   Кількість живонароджених
   Загальні коефіцієнти народжуваності
   Кількість померлих
   Розподіл померлих за основними причинами смерті
   Загальні коефіцієнти смертності
   Природний приріст (скорочення) населення
   Коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення
   Міграційний приріст (скорочення) населення
   Коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) населення